En krise er en mulighet!

Debatt

Vi er i en svært dramatisk tid. Hvordan politikken håndterer krisen vil ha svært mye å si for arbeidsplassene våre, og ikke minst lokalsamfunnene. Lokalt i Verdal er det svært dramatisk for hele samfunnet når hjørnesteinsbedriften Kværner Verdal varsle full stans neste år.

Men det er ikke bare dramatisk for Verdal, det er dramatisk for hele regionen fordi Kværner Verdal er en viktig arbeidsplass for mange av våre nabokommuner også. En midlertidig nedgang har vi dessverre blitt vant til at denne næringen er utsatt for, og hele vårt lokalsamfunn lever i takt med svingningene.

– Utsiktene på lengre sikt gjør oss meget bekymret hvis ikke noe gjøres. Meget bekymret, skriver Ole Gunnar Hallager om situasjonen for hjørnesteinsbedriften på Ørin. Foto: Anders Vinje  Foto: Anders Vinje

Utsiktene på lengre sikt gjør oss meget bekymret hvis ikke noe gjøres. Meget bekymret.

I samme situasjon står flere lokalsamfunn i Norge. Det er nå tiden er inne for å vise politisk lederskap og ta de riktige beslutningene i Stortinget.

Som medlem og politiker i Arbeiderpartiet har jeg både tillit og forventninger til at mitt parti går foran for å skape flertall på stortinget for skattepakken som næringen i samarbeid med LO har foreslått. Det vil være en god start.Så må vi sørge for å gjøre tiltak som vil skape mest mulig aktivitet og bidra til overgangen til en mer bærekraftig fremtidsrettet industri.

En krise er også en mulighet. Mulighet til bygge videre på det vi har, til noe vi skal bli.

Nå er tiden inne for at Stortinget investerer fellesskapets penger til å bygge videre på fremtidens grønne industri som for eksempel havmerder, karbonfangst og lagring, hydrogen og offshorevind. I tillegg kan en ordning hvor bedriftene utbetales lønnstilskudd tilsvarende dagpengekostnaden være et bidrag som kan hjelpe bedriftene med omstilling og kompetanseløft, samt holde flere i jobb.

I nedgangstider investerer vi for å skape økonomisk vekst. Vi må bruke vår eiermakt i norskeselskaper og sørge for at de norske investeringene skaper verdiskaping og arbeidsplasser for norsk leverandørindustri.

Vi skal bygge ny industri på skuldrene til den eksisterende, sier vi i Arbeiderpartiet. Da må vi sørge for at eksisterende industri kommer seg gjennom krisen med kompetansen i behold.

Ole Gunnar Hallager

Gruppeleder Verdal Arbeiderparti