Takk alle sykepleiere - selv om dere ikke får markeringen dere hadde fortjent

Logobilde  

Debatt

12 .mai er den internasjonale sykepleierdagen. Datoen ble valgt fordi Florence Nightingales ble født denne dagen i 1820. Det er i år altså 200 år siden hun som reformerte sykepleien, og hygienen, i de britiske militære lasarettene ble født. I dag vet alle hvor viktig hygiene er. Riktig hoste- og håndhygiene er nå et av samfunnets viktigste smitteverntiltak mot pandemien vi har levd i i over 2 måneder nå.

2020 er av Verdens helseorganisasjon (WHO) utpekt til å være sykepleiernes og jordmødrenes år. WHOs generaldirektør har uttalt at sykepleiere og jordmødre er førstelinjen, at vi er som en bro, at vi spiller en stor rolle. På verdens helsedag 7.april kom WHO med rapporten «The State of the Worlds nursing». Den har et klart budskap som viser behovet for å styrke sykepleieledelse, avansert klinisk sykepleiepraksis og for å utdanne de sykepleierne fremtidens helsevesen trenger. Rapporten beskriver en status for verdens sykepleiere, basert på data innsamlet før koronapandemien rammet hele verden. Essensen i rapporten er ikke blitt mindre relevant etter de siste månedenes pandemiutvikling.

Situasjonen rundt Covid 19 har mer enn noen gang fått frem betydningen av sykepleiernes livsnødvendige kompetanse. Norsk Sykepleierforbund har visst det lenge, og vi skal minne alle beslutningstakere om den anerkjennelsen sykepleierne nå får i hele samfunnet. Med sin fagkompetanse har sykepleierne stått i front i kampen mot koronaviruset. Det er sykepleiere som tester de med symptomer, og setter i verk isolasjon- og smitteregime overfor dem med mistenkt smitte – om de er i hjemmesykepleien, på sykehjemmet eller i sykehus. Det er sykepleierne som i timevis står i klamt smittevernsutstyr mens de steller, mater, overvåker, observerer, koordinerer, vurderer og justerer de som er syke av viruset. Det er sykepleierne som trygger redde pårørende, og det er sykepleierne som ivaretar alle de andre pasientene med behov for helsehjelp som ikke er relatert til coronaviruset. For de er fortsatt høyst til stede de også. Og det er heldigvis også alle de andre yrkesgruppene sykepleieren jobber sammen med. Tett og godt samarbeid, hvor man spiller hverandre gode og utnytter hverandres kompetanse, er det som skal til for å lykkes – både i hverdagen og i krisesituasjoner!

Antall søkere som har sykepleierstudiet som førstevalg har i år økt med nesten 6% nasjonalt. Det er svært gledelig! Vi vet at sykepleiermangelen allerede er stor, og at mangelen vil komme til å bli enda større om noen år. Økningen i antall søkere er et skritt i riktig retning, og vi ønsker alle fremtidige kolleger hjertelig velkommen!

Verken sykepleiernes og jordmødrenes år 2020, eller sykepleierdagen i dag 12.mai, får den markeringen de hadde fortjent. Her i Nord-Trøndelag hadde vi planlagt storslått feiring med gratis fagdag for våre medlemmer, hvor alle innslag var av og med sykepleiere. Bl.a. skulle vi fått faglig påfyll av NSFs fagsjef Kari Bugge, vi skulle blitt musikalsk underholdt av Barbro Gravseth, vi skulle ledd av komikerduoen Lars Berrum og Ole Soo og vi skulle fått høre innlegg av de to Nord-Trønderske sykepleierne Elin Lunde Pettersen og Håvard Soknes Aunet, som i 2019 ble kåret til henholdsvis årets helsesykepleier og årets akuttsykepleier.

Norsk Sykepleierforbunds logo har navnet «sol gjennom sky». Vår forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen skriver at akkurat nå er skydekket tett, men at det kommer til å sprekke opp. Det er lenge siden Florence Nightingale under Krimkrigen prioriterte hvilke pasienter som trengte hvilke ressurser, og når. Det er lenge siden hun revolusjonerte smittehåndteringen, slik at de skadde soldatene ikke lenger døde som fluer av infeksjoner. Det er lenge siden hun ga soldatene håp.

I dag gjør sykepleierne det samme. Vår kunnskap forebygger og reduserer smitte. Vår innsikt og kunnskap gjør at vi tilpasser, prioriterer og mobiliserer ressurser rundt den enkelte pasient, avdelinger og tjenestenivå. Det er vi som ser, tolker og forstår symptomer. Det er sykepleieren som er der for pasienten, for de pårørende og for samfunnet.

Takk alle sykepleiere. Og gratulerer så mye med dagen!

Anne-Beth Hallstrøm

Konst. Fylkesleder NSF Nord-Trøndelag