Innlegg: La Hubroberget leve!

Debatt

Etter å ha bodd oppi Forbregd-Lein siden 1982 og sett «utviklingen» på byggefeltet, så har det skjedd mye.

Feltet har blitt utvidet 3 ganger og for hver gang har friområder forsvunnet og blitt lagt under tomter.

Nå har vi ett friområde igjen, vår «grønne lunge», bestående av skog (trær renser luften), ulent terreng og berg/fjell.

Et supert område for barnehagen og oss som bor oppi her. Vi kan få rekreasjon ved å gå der, ta med barn og barnebarn,

Høre og se på fuglene, blomstene, trærne og nyte roen. Det er en «perle», vår!

Og nå tenker kommunen å ødelegge dette, sprenge bort bergene, ødelegge trær og natur, og plassene til fuglene, rådyr, rev og elg.

Det rare er at det er ledige tomter nedenfor dette fjellet, der det er flatt og enkelt å bygge, men feilen er vel at det ikke er kommunen som eier det.

Men det er planlagt hustomter ved renseanlegget, der det dyrkes juletrær, men det er heller ikke kommunen som ikke eier. Hvorfor kjøpte de ikke den eiendommen?

Og så er det 4 store tomter på planteskolen, hvor kommunen planlegger å bygge ny skole, og vi i Stiklestad håper at kommunen kan kjøpe de tomtene, så vi kan få bygget en idrettshall og at de andre kan bli boligtomter.

Men etter å ha lest hva rådmannen har gjort og sier, «henger vel alt i et tynt snøre», når det gjelder å få noe på denne siden av elva. Tenker da spesielt på skoleutbyggingen og hallbygging! Hvorfor skal alt nedprioriteres her!????

Hubroberget er vårt siste friområde, vår «grønne lunge» som ikke ligger flere kilometer unna, hvor alle har mulighet til å gå til, også de små i barnehagen og i byggefeltet.

LA OSS BEHOLDE HUBROBERGET SOM DET ER !!!!!!!

Fra en frustrert beboer

P.S. Flertallet av politikerne gikk i mot rådmannens innstilling, og stoppet utbyggingen i denne omgang.