Når krisa slår te, e vi oss sjøl nærmest - alle mann!

Logobilde Jorunn Indahl Slapgård 

Debatt

Globaliseringas frihet og forbannelser tar hevn i disse dager

For vi mangle medisina, smittevernutstyr og kornlager!!!

Det føles som vi alle ska over ei skikkelig jøssmyr

Med lite desinfeksjonsmidla og smittevernutstyr.

Vi hi knapphet på reagens og medisina,

fordi det hi «lønt sæ» å kjøp billig fra India og Kina!!!??

Men enda e æ itj sekker på at myndighetan forstår eller forstod -

at vi trøng egen matberedskap og medisinal- depot!!!


Og te vaskera, bønder, butikk/helse-arbeidera stilles de største kravan

Det e LAVTLØNT- yrka som hi DEN samfunnskritiske oppgavan!!!

Og ALL har gjort: Det som gjerast skulle,

Men vi ser at beredskapen vårres e ganske på tullet!

Likvel står helsearbeidera og reinholdera stødig i front

Sjøl med mangel tå smittevernutstyr, gjær dem sin dont!!!

Sånt står det større respekt av - enn utepilsens venner på Karl Johan.

Som aldri har hatt skit under neglan eller ru arbeidshand!!


Landet vårt et langstrakt og har mytji kunnskap å by på,

Nu vises det at jordbruket e en viktig del av beredskapen å!!

Men ungdomman klare itj lenger bøy ryggen og gå på kne???!

I åkeren for å produser mat, sjøl om dem trene på Sprek og på 3T ??!

Så landet har DER Å vyrty avhengig tå utenlandsk arbeidskraft,

Om vi ska få maten i og opp av jorda, - når det e andkaft!!

Å landbrukets tarifflønn e dessuten for låg for folk nu te dags??

Så finn du norsk arbeidskraft som held ut, hi du verkele flaks!


Sjølbergingsgraden tå mat har velstands-samfunnet også forsømt!!!

For det å ha kornlager og mat- beredskap e aldeles uteglømt.

Det synes æ e et tankekors som vi må ta alvorlig fatt,

Uten egen matproduksjon e landet fort sjakk-matt.

Vi ser kor usikkert det e å få forsyninga fra andre land.

For når krisa slår te, e vi oss sjøl nærmest - alle mann!

Så om vi hi peng e det itj sekkert at det e nå å få kjøpt!!

Å klar å låvvå uten mat, trur æ for de flestan, i lengden bli tøft!!!

Jorunn Indahl Slapgård