Innlegg

Skal vi tilbake dit at vanlige arbeidere skal stå med lua i hånda og trygle «de høye herrer»?

De er opptatt av situasjonen i Verdal om regjeringens opplegg for oljenæringa blir vedtatt politikk. Her er noen av underskriverne på dette innlegget. 

Debatt

Samtidig som regjeringa setter ny rekord i overskridelse av handlingsregelen og bruk av oljepenger, velger den å stenge ned oljeindustrien hvor pengene kommer fra.

Oljeindustrien er dobbelt rammet – både av koronapandemien og av sterkt synkende oljepris. Titusenvis av arbeidsplasser står i fare, og vi står overfor en reell trussel om industridød. For lokalsamfunnet Verdal er dette katastrofalt. Over sju hundre mennesker jobber i hjørnesteinsbedrifta Kværner, som produserer stålkonstruksjoner for offshore-industrien. Over 3250 i miljøet rundt, som til sammen utgjør landets tredje største industripark.


Forhistorisk gufs. Vi ser industriarbeidere og fagforeninger kjøre kampanjer hvor de ber regjeringa om å spare arbeidsplassene sine. Arbeidsplassene som igjen skaper verdiene samme regjering kappes om å fordele. Fra en sosialdemokratisk synsvinkel ser dette nedlatende, nedverdigende og totalt feil ut. Det kan se ut til at den blå regjeringa har tatt oss enda lenger tilbake i tid enn vi hittil har registrert. Skal vi tilbake dit at vanlige arbeidere skal stå med lua i hånda og trygle «de høye herrer» om ting som bør være selvfølgeligheter? Hva er dette? 1920?


Det skulle bare mangle at politikken gjør sitt for å bevare industriarbeidsplassene. Det er mange grunner til at det er det eneste fornuftige.

  • At velferdsstaten fortsetter, forutsetter at verdiskapingen som finansierer den fortsetter. Fortsatt kommer hver åttende krone i statsbudsjettet, og hver fjerde eksportkrone, fra oljeindustrien.
  • Vi forspiller sjansen vår til å få et bærekraftig samfunn. Enten man liker det eller ikke er det stadig oljen som skiller oss fra et hvilket som helst u-land. Forskning viser at Norge kan klare «det grønne skifte». Forutsetningen er imidlertid at politikken evner å spille på lag med forskning og industri. Fremtidens bærekraftige industri må bygges på skuldrene av dagens industri. Da er det en forutsetning at vi ikke bekker dagens industri over ende, slik at vi ikke har en grunnmur å bygge fret på.
  • Maktdemonstrasjon, splitt og hersk. Avstanden mellom verden innenfor Ring 3 og distriktene har vel knapt vært større. Regjeringens opptreden overfor industriarbeidere og distriktene er respektløs, den er snobbete, og den bekrefter alle fordommer om at Oslo-politikere ikke evner å ivareta distriktsNorge. Vi trenger ikke mer polarisering mellom by og bygd - vi trenger initiativ til lagspill.

Stortingets behandling av regjeringas petroleumspakke må resultere i at lønnsomheten i nøkkelprosjekter, eksempelvis Hod-prosjektet, gjenopprettes. Det vil være en god start. Deretter bør vi se på om det er mulig å utbetale bedriftene lønnstilskudd for å holde ansatte i aktivitet, fremfor å likevel bruke tilsvarende beløp på å betale permitterte dagpenger for å gå hjemme å sparke stein. Til sist trenger dødtiden som i en periode vil oppstå å fylles med kompetansehevende tiltak. Dette bør ses som en mulighet til å målrettet kunne investere fellesskapets penger i broen over til en bærekraftig fremtid. Uten å miste velferden vi tar som en selvfølge i prosessen.Ole Gunnar Hallager, Gruppeleder Verdal Arbeiderparti

Arild Pedersen, Partileder Verdal Arbeiderparti

Anita Steinkjer, LO-leder Verdal & Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Trine Reitan, Formannskapsmedlem og Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Jorunn Dahling, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Tor Martin Nordtømme, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Inger Åse Evenmo, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Ove Morten Haugan, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Geir Ivar Singstad, Kommunestyremedlem Verdal Arbeiderparti

Lars Olav Iversen, Medlem Verdal Arbeiderparti & Klubbleder Tine Verdal

Ragnhild Iversen, 1.vara kommunestyret, Verdal Arbeiderparti

Torill Elverum, Medlem Verdal Arbeiderparti

Asgeir Lund, Medlem Verdal Arbeiderparti

Sigurd Opskar, Medlem Verdal Arbeiderparti