Innlegg: – Hvorfor er det så vanskelig å skjønne hvem disse er for?

Debatt

Det finnes en egen forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

I paragraf 1 står det at formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. Dette gjelder mennesker i rullestol, med rullator, krykker, stokk eller annen assistert hjelp fordi de er forflytningshemmede.

Skiltingen på de ulike parkeringsplassene er tydelig merket, både på asfalten og med skilting.

Hvorfor har da noen problemer med å parkere der uten tillatelse?

Harald Berg

Levanger FrP