Dagens leder: Jeg synes de har gode E6-argumenter

Tone Jørstad, Per Aunan, Stig Ove Sommervold og Tone Wanderås i Levanger Arbeiderparti mener dere forslag ivaretar lokalsamfunnets behov i langt større grad enn det som er foreslått så langt.  

Debatt

Levanger Arbeiderparti kaster ut et eget forslag til E6-debatten. De mener å ha funnet en løsning som bedre ivaretar jordvern, lokaltrafikken og lokalsamfunnets behov enn de tidligere foreslåtte trasévalgene. Forslaget fortjener å bli tatt på alvor og bli grundig vurdert av de andre partiene i kommunen.