Innlegg

Snøscooter til hytta? Det er viktig det! Men ikke at det flyter av plast og søppel?!?

Trygve Mokkelbost og Line Skotheim-Olsen plukket store mengder søppel i Levanger i vår.  Foto: Erlend Aune

Debatt

Jeg blir sittende i tanker etter å ha lest om den siste tids tema i lokalavisene, ikke minst over hva som fanger interessen hos en del lokalpolitikere. Det skrives spalte opp og spalte ned, det ene leserinnlegget etter det andre, om luftslottet Nytt sykehus på Røstad. Innholdet i sykehuset er selvfølgelig viktig, men flytting 2 kilometer?


Så leser jeg et innlegg av tidligere ordfører Robert Svarva og to andre, for meg ukjente personer, som er henrykt over at det skal bli mulig å kjøre egen snøscooter inn til hytter som ligger innenfor en radius av et par kilometer. Det er viktig det. Økt motorferdsel i utmark er selvsagt noe vi trenger! At det også rammer leiekjøring og krever oppstillingsplasser for store firehjulstrekkere med ditto hengere, er sikkert helt greit. Dette blir stas.


Kontrasten blir stor når en krabber i gjørme og møkk og samler søppel. Det knaser i plast og ølbokser og masse annen dritt bare jeg setter ned foten. Bare på noen få hundre meter kan jeg flere steder fylle det ene tilhengerlasset etter det andre. Hvem bryr seg? I tillegg kommer dumpinga av rundballer og landbruksplast. Et eksempel - like før Mulekrysset, ved jernbanelinja, ligger 2 rundballer. De lå der da jeg kom til Levanger for 13 år siden, de ligger der altså fortsatt, og begynner å gå i oppløsning. Hvem har miljøansvaret i kommunen, hvor er dette i kommunens planer og budsjett?

– Jeg gjør det for generasjonene som kommer etter oss

I dag ble den årlige miljøprisen delt ut.


Grav litt i tangbeltet i fjæra, plast, plast – myriader av Q-tipspinner, løse bruskorker, ei smørje av alt som kan produseres av plast. Hvem bryr seg? Hvem husker ikke den døde hvalen med magen full av plast. Også fugler og fisker spiser plast. Dyrelivet lider, havet ødelegges. Dyr, fugler og andre arter desimeres og endog utryddes i et skremmende tempo. Det er vårt livsgrunnlag som forringes. Men hvilken rolle spiller sånne «uvesentlige» ting? Våre politikere har jo så mange andre og viktigere saker å engasjere seg i, må vite. Snøscootere, f.eks.

Plastdugnaden

Så lang tid tar det før søppel brytes ned

En bussbillett kan brytes ned på tre uker. Med en plastflaske kan det ta 450 år.


Det var å ønske at en større del av befolkningen, og ikke minst langt flere politikere og myndighetspersoner, virkelig forsto hvor ille det står til. Noen av de sistnevnte burde kanskje ha tatt seg en tur inn i tornekrattene, ned i gjørma og grøftene noen dager. Kanskje kunne det ha bidratt til at noen klarte å løfte blikket en smule?

Trygve Mokkelbost

Levanger