Sykepleierne og helsearbeiderne bør ikke akseptere et 0-oppgjør

Loogbilde Svein Otto Nilsen 

Debatt

Koronakrisen får store konsekvenser for årets lønnsoppgjør. Det kan gå ut over dem som kjemper i fronten mot viruset.

Norsk Sykepleierforbund sier nå klart at nullvekst i lønn er ikke akseptabelt ved kommende lønnsoppgjør.

Jeg vil som gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting gi full støtte til Norsk Sykepleieforbund.

Det er et faktum at mangelen på sykepleiere er alarmerende høy og har vært det i mange år.

Helseminister Bent Høie (H) erkjenner selv at den er i ferd med å bli en trussel mot pasientsikkerheten.

Det er bra at han erkjenner dette og man må da heller forvente forslag til forbedringer fra regjeringen slik at denne utviklingen snur.

Om 15 år vil vi mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere, ifølge rapportene, som var bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er veldig alvorlig.

I 2060 vil bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren være doblet, fra 309.000 i dag til 618.000 om 40 år, ifølge SSB. Da vil sektoren stå for 24 prosent av alle årsverk i Norge, ifølge beregningene.

Tiden er nå inne for å gi et slag for økt lønn til ansatte innen helsesektoren, slik at man kan sikre utfordringene i framtiden. Det er viktig å heve statusen til yrket samt sørge for stabil arbeidskraft. Dette kan gjøre at pleierne blir i yrket og ikke går over i annen jobb.

Helsesektoren er i dag preget av mye deltidsarbeid og noen helt ned til 8-12 prosent stillinger.

Vi står overfor store utfordringer innenfor helsesektoren framover og har behov for gode og fornøyde sykepleiere og hjelpepleiere.
Økt lønn og høyere stillingsandel vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen og da er det feil å snakke om 0-oppgjør i lønnsoppgjøret.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting