Vi stiller opp for kommunene!

Elin Agdestein, logobilde 

Debatt

Utbruddet av koronaviruset har påvirket oss alle. Flere hundre tusen mennesker har mistet jobben eller er permitterte. Nå skal vi åpne samfunnet kontrollert. Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake.

Koronaviruset har også påvirket kommunesektoren. Kommunene har hatt økte utgifter og tapte inntekter. Dette går ut over kommunenes mulighet til å levere gode tjenester til innbyggerne sine. La det ikke være noen tvil: Staten skal stille opp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen.

Derfor har kommunene og fylkeskommunene allerede fått over 6,5 milliarder kroner i ekstrabevilgninger de siste ukene. Levanger kommune har fått over 14,5 millioner kroner. I tillegg til dette kommer en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett. Men ettersom koronakrisen ikke er over, vil ikke dette være den endelige kompensasjonen for kommunene. Vi vil komme med nye tiltak for kommunesektoren. Nå har vi for eksempel ikke endelig oversikt over skatteinngangen i 2020. Det vil vi ha først i begynnelsen av neste år. Vi vet ikke hvor store lønnsutgiftene til kommunene vil bli før etter lønnsoppgjøret, selv om kalkyler viser at kommunene kan få betydelige innsparinger som følge av lavere lønns- og prisvekst. Og viktigst av alt – vi vet ikke hvor lenge vi skal leve med ekstraordinære tiltak for å begrense smitten over tid. Derfor vil regjeringen stille opp for kommunene også etter revidert nasjonalbudsjett.

For Høyre er det viktig at det er et tett samarbeid mellom stat og kommunene for å følge nøye med på de økonomiske konsekvensene. Derfor er det opprettet en egen arbeidsgruppe med KS som skal avgi rapport om de økonomiske konsekvensene innen 1. april 2021. Denne gruppen skal gi delrapporter og innspill, sånn at regjering og Storting løpende kan sette inn nye tiltak for kommunesektoren.


Vi kunne nylig lese i Innherred at Hans Heieraas (SP) mener regjeringen tyner kommunene. Stort mer villedende kan det ikke sies. Frem til nå har sentrale myndigheter stilt opp, og det skal vi fortsette med. Staten har brukt 1 milliard kroner på å kompensere kommunene for bortfall av foreldrebetaling. Dette har gjort at det meste av utgiftene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO er kompensert i for eksempel Levanger. Kommunene må også forvente å være med på dugnaden under koronapandemien.

I en situasjon der 400 000 nordmenn er enten helt eller delvis ledig, og et stort antall jobber er truet av konkurs, stiller Heieraas spørsmål ved om det er riktig å gi bedriftene krisestøtte av det omfang vi gjør gjennom virusangrepet. Heieraas har dessverre oversett noe helt sentralt: Det er verdiskapingen fra de private bedriftene som betaler for overføringene til kommunene og for velferden. Derfor må vi bidra slik at flest mulig har en jobb å gå til etter at vi er gjennom krisen.

Både Stortinget og regjeringen følger utviklingen tett, og jeg kan forsikre alle om at vi vil stille opp både for jobbene og for at kommunene kan fortsette å gi gode tjenester til folk.

Elin Agdestein

Stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H), medlem finanskomiteen