Støtte til verkstedklubben

Rødt i hele Trøndelag stiller seg solidarisk med Verkstedklubben Kværner Verdal, Fellesforbundet og LO. De begrunner det i dette innlegget. 

Debatt

Rødt kan ikke ofre arbeidsplasser for å poengtere vår motstand mot kapitalens dominans – framtidig grønn industri avhenger av kompetansen disse arbeidsplassene representerer. Rødt Trøndelag, Rødt Verdal, Rødt Namsos, Rødt Steinkjer, Rødt Levanger, Rødt Stjørdal, Rødt Skaun, Rødt Ørland, Rødt Melhus, Rødt Orkland, Rødt Nærøysund og Rødt Trondheim Fagliglag stiller seg solidarisk med Verkstedklubben Kværner Verdal, Fellesforbundet og LO.

Å ta stilling til avskrivningspakken som oljenæringa, NHO og LO har frontet handler etter vår mening ikke om et ja eller et nei til framtidig oljeproduksjon. Det handler tvert imot om å sikre overgangen til en grønn industri – det handler om å sikre den kompetansen vi trenger, i det som forhåpentligvis ikke er ei veldig fjern framtid.

Vi mener at denne avgjørelsen må tas på grunnlag av hvilken verden vi ønsker oss i framtida, og med bakgrunn i hvilken verden vi lever i akkurat nå – ikke hvordan vi skulle ønske verden allerede var. Visst er de skattetiltakene som er lagt fram et resultat av oljelobbyens intense innsats, og vi må ikke innbille oss at de foretar seg noe som helst av godhet eller omtanke for arbeidsfolk, klima eller det norske velferdssamfunnet.

Det de tilbyr oss er en mulighet til å opprettholde viktig kompetanse. De gir oss også en mulighet til å erfare – nok en gang – at vi er avhengige av kapitalen, enten vi liker det eller ei.

Og la det ikke være noen tvil: Rødt liker det ikke – men vi er ikke villige til å ofre titusener av arbeidsplasser for å poengtere nettopp det, særlig når klimakampen avhenger av disse. Vi kan også la det være en påminnelse for oss alle om at vårt kapitalistiske samfunn ikke er et utprega demokratisk samfunn.

Rødt Trøndelag m. fl. håper på en større forståelse for vårt syn på det. Kapitalen legger alle føringer, og alt vi kan håpe på er til en viss grad å få bestemme hvilke kapitalister som skal få lov til legge de smale rammene for demokratiet. La oss være tydelige: oljeselskapenes kapitalister har vi lite sympati med.

Den ubehagelige virkeligheten er dessverre at de holder gisler, og det er disse gislene vi gjerne vil redde. Vi spør oss hvilket samfunn vi ønsker – hva skal et sosialistisk Norge leve av? Skal vi ha industri som produserer noe verden trenger? Med fare for overdrivelse: vi har valget mellom å være en progressiv industrinasjon, eller en renteniststat. Det første innebærer å gjøre noen motvillige kompromisser og skitne seg til – det andre representerer alt vi er imot.

Else B Seker

Leder, Rødt Verdal, Styremedlem, Rødt Trøndelag.