I disse dager

Om å kjempe for livet

– Hva skal til for at jeg opplever at jeg er levende og lever et liv som er verdt å leve, spør Tryggve Andreassen i dagens innlegg. 

Debatt

Gambatte!, sier en i Japan. Det betyr: kjemp videre. En moralsk støtte til å stå på, holde ut.