Dagens leder

Det høres ut som et logisk og selvfølgelig krav, men dette kan de bli uenige om

Leder av verkstedklubben ved Kværner Verdal, Ståle Johansen, og hans kolleger har jobbet godt overfor politikerne og andre beslutningstakere. Alle er nå klar over den vanskelige situasjonen de står overfor på Ørin. (Skjermdump fra debattmøtet på Stiklestad) 

Debatt

Det var et alvorlig tema med en alvorlig overskrift, «Kværner Verdal på kanten av stupet?», som sto til debatt på Stiklestad onsdag. Stortingsrepresentant Arild Grande kom møtet med en viktig nyhet. Arbeiderpartiet er blitt enig med LO og sentrale fagforbund om redningspakken som skal settes inn for å lose olje- og gassnæringen gjennom krisen. Sannsynligvis vil denne enighet, sammen med skissen som olje- og gassnæringen har lagt fram, danne grunnlaget for et bredt kompromiss i Stortinget.