Har skoleelever på videregående i Trøndelag fylke fått kun tre timer på skole i løpet av en uke?

Loogbilde Svein Otto Nilsen 

Debatt

Det kom frem på formannskapet møte i Trondheim 26. mai at Trøndelag fylkeskommune leverer elendig etter åpningen av skolen etter Corona-pausen.

Det ble sagt at enkelte elever har fått kun 3 timer skolegang i løpet av en uke og at fylkeskommunen leverer generelt dårlig i forhold til Trondheim kommune.

Hvis dette er riktig så må man spørre seg hva som skjer innen fylkeskommunen.
Er det noen som ikke gjør det som skal til for å åpne samfunnet igjen?Det er svært viktig at de videregående elevene får et godt tilbud nå som skolene igjen er åpne.

Jeg ønsker svar på om det er riktig at fylkeskommunen leverer så dårlig at man bruker et slikt argument i Trondheim formannskap.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting