Næringslivet kan spare store beløp på modulvogntog

Pål Sæther Eiden Fylkesordfører Logobilde 

Debatt

Det er grunn til å spørre hvorfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til et tiltak som vil spare bøndene og øvrig næringsliv i distriktene for mange titalls millioner kroner og miljøet for utslipp.

Høyre, Frp og Venstre foreslo i Fylkesutvalget at Trøndelag fylke skulle støtte Vegdirektoratets forslag om å tillate såkalte modulvogntog på fylkesveiene. Allerede i dag er tømmerbilene på disse veiene like store som modulvogntog. Et modulvogntog har kapasitet til 50 % mer last enn vanlige vogntog. Dermed blir det færre vogntog på veiene og transportkostnader og utslipp blir lavere. TINE alene mener de vil spare flere titalls millioner kroner hvert år som i stedet kan gå til bøndene i form av bedre betaling for melka.

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til Vegdirektoratets forslag. Riktignok vil de åpne opp noen veier for modulvogntog, men med deres mangelfulle satsing på bedre fylkesveier vil det ta mange år før næringslivet i alle kommuner kan få nytte av dette. Er det Tore Sandvik som skal sitte å bestemme hvilke kommuner, bønder og bedrifter som skal få tjene på lavere transportkostnader og hvem som må vente i det uvisse i årevis?

Høyre ønsker å gjøre Trøndelag fylke til et ja-fylke. Det kan naturligvis være noen få enkeltstrekninger og punkter det må gjøres unntak for, men da er ikke svaret å si nei. Da er svaret å forbedre veien.

Høyre ønsker å være på lag med bøndene, arbeidsplassene og miljøet. Etter koronapandemien trengs all den hjelp vi kan gi. Men fortvil ikke. Vi har heldigvis en regjering som i praktisk politikk er mer distrikts- og næringsvennlig enn AP og SP. Det er all grunn til å håpe og tro at sluttresultatet blir bra til tross for motstanden fra maktpartiene i fylket vårt.


Pål Sæther Eiden

Høyres gruppeleder i Fylkestinget


Henrik Kierulf

Nestleder Hovedutvalg veg (H)