Det sitter langt inne å lytte til gode råd

Debatt

Et enstemmig kommunestyre i Levanger er nå enig med kommunedirektøren for å finne vegen ut av uføret kommunen har havnet i når det gjelder helse- og omsorg. De vil leie inn konsulenter og foreta en ekstern gjennomgang for å få hjelp og stanse det galopperende merforbruket innenfor sektoren. Dette var på høy tid. Det samme flertallet har tidligere avvist behovet for en slik gjennomgang og ment at kommunen har fagfolk og politikere med kompetanse nok til å finne svarene selv.