Debatt

En krise i Verdal er også en alvorlig krise for Levanger

Logobilde Vegard Austmo 

Debatt

Det har i det siste vært mange oppslag som angår industrien vilkår i Norge. Norske Skog berga seg så vidt gjennom sin krise og med enorme tap for sine eiere. For Kværner Verdal sin del er ordreboka for 2021 tom, og det finnes ingen alternativ næringspolitikk for de å lene seg på.

Minst 130 av Levangers innbyggere jobber i dag på Kværner Verdal, hver av disse skaper om lag 3 jobber hver, deriblant mange flere som jobber hos våre gode naboer. En krise i Verdal er derfor en alvorlig krise også for Levanger. Det er bra med et regionalt engasjement for saka, derfor prisverdig at ordførerne er ute i Trønderavisa 15. mai med verbal støtte til oljenæringa. Den grønne omstillinga har kommet, og omstillinga må som alle andre omstillinger skje i samarbeid med industrien. Vi vil i mange år fremover være avhengig av oljenæringa.

Målet vårt er at vår egen oljenæring skal være verdensledende i bærekraft og miljøteknologisk omstilling. Det er også en stor interesse internasjonalt for veivalgene Norge gjør i olje- og klimapolitikken fremover. Vi har markert oss med klimapolitiske ambisjoner, disse ambisjonene ligger fast. Dette må skje i nært partnerskap med næringa, og de ansatte. Disse skal ikke og må ikke overlates til seg selv.

Kjell Werner, redaktør i ANB gir etter vår mening kanskje den beste oppsummeringa av debatten: Den norske sokkelen er som et kinderegg. Her er de snakk om tre positive effekter. Kontinentalsokkelen har sårt tiltrengt energi, kan bidra til å redde klimaet og gir grunnlag for verdiskapende arbeidsplasser.

Vi er derfor glade for at et enstemmig kommunestyre vedtok følgende:

Levanger kommunestyre anmoder sterkt om at regjeringa gjennom økonomisk tiltakspakker bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting ved industrimiljøet i Verdal.

Levanger kommunestyre stiller seg bak aksjonen for å bevare et fortsatt sterkt industrimiljø på Verdal, og forlanger en snarlig statlige tiltakspakke som sikrer sysselsettinga.

Vegard Austmo og Stig Ove Sommervoll

Levanger Arbeiderparti