Nøkkelen for det grønne skiftet ligger i å hjelpe Verdal Industripark gjennom krisa

Verdal SV og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken vil bevilge 20 milliarder kroner til satsing på havvind hvor Kværner Verdal kan spille en viktig rolle. Her er Haltbrekken under 1. mai feiring i Levanger for to år siden.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Verdal er ei industribygd. Industrien står sterkt, og sysselsetter mange av innbyggerne både i Verdal og i nærliggende kommuner. Historisk har det blitt utvikla nyskapende industri og industriteknologi i den lille bygda vår. Kompetansen som ligger i Verdal Industripark og hos Kværner Verdal er uerstattelig og nødvendig for at Norge skal kunne klare omstillinga som kreves for framtida. Nå ser vi derimot at vi står i fare for å miste denne avgjørende kompetansen og arbeidsplassene.

Kværner Verdal sysselsetter over 700 personer. I tillegg sørger underleverandørbedrifter i Verdal Industripark for et stort, aktivt og levende arbeidsliv i kommunen. Mye av det sosiale og hverdagslige henger sammen med aktiviteten på Kværner. Fritidstilbud, boligpriser og skole- og omsorgstilbud er nært knytta til aktiviteten i industrien. Den samme industrien generer avgjørende inntekter for kommunen og velferdsstaten. Uten aktiviteten i industriparken vil inntektene for Verdal og nærliggende kommuner falle dramatisk.

Framtidsprognosene for oljeindustrien og da også leverandørindustrien på land er dystre. Med manglende etterspørsel og lave oljepriser ser vi at ordreblokka for Kværner er tynn mot sommeren 2021. Dette kan ha dramatiske følger, ikke bare for Kværner Verdal og Verdal Industripark, men også for lokalsamfunnet, velferdsstaten og omstillinga som kreves for det grønne skiftet. Med stor arbeidsledighet vil arbeidskrafta og kompetansen forsvinne til steder de tørr å satse på framtidsretta industriutvikling. For å nå klimamåla på langs sikt, er det avgjørende å bevare oppdragsflyten, arbeidsplassene og kompetansen i verftsindustrien på Kværner Verdal. Med den omstillingsviljen og nyskapinga som historisk har foregått på industriområdet vet vi at kompetansen som vi finner i Verdal kan spille en sentral rolle for å levere grønn industri og for å skape grønne løsninger for framtida.

På Stortinget fremmer SV forslag om en motkonjunktursatsing på 20 mrd. Denne skal få fortgang i blant annet satsingen på havvind hvor Kværner Verdal vil kunne spille en svært sentral rolle. SV vil ha vedtak om utbygging av to norske vindparker til havs så raskt som mulig.

La oss sammen, i fellesskap, sørge for at vi beholder et omstillingsvillig Kværner Verdal og alle arbeidsplassene og kompetansen i Verdal. Det er ei skikkelig god investering for lokalsamfunnet, velferdsstaten og for det langsiktige miljøet på jorda vår.

Verdal SV

og

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant (SV)