Helsedirektør på slakk line

Debatt

Direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag har valgt en fornuftig tilnærming når han skal forsøke å løse de økonomiske utfordringene i helseforetaket. Når det må spares millioner for å få økonomien til å gå i hop, er ledelsen helt avhengig av å ha de ansatte med seg. Han gir uttrykk for at det må skje gjennom dialog, ikke diktat.