Jada, Marve: Meslinger er kanskje farligere enn Covid-19

Hva har Marve Fleksnes' reaksjon på å drikke melk med meslinger å gjøre? Ganske mye faktisk, mener innsenderen. Foto: NTB / Scanpix  Foto: Inge Gjellesvik

Debatt

– Jadamasa, sa Marve Fleksnes på venterommet i Blodgiveren til en plakat der en fager kvinne med en perlerad av tenner var avbildet med et glass melk og teksten, Drikk melken din! Hva har det med meslinger å gjøre? spør du.

Ganske mye faktisk. Antagelig er meslinger en av de første zoonoser i menneskets historie, altså sykdommer som gjør et artshopp fra dyr til menneske, slik Covid-19 har gjort. Det må ha skjedd da mennesket gikk fra å være et jeger og sankersamfunn til å bli bofaste bønder. Viruset er nemlig av samme type som fremkaller kvegpest. En medvirkende årsak til at det kunne skje inntraff da arvestoffet vårt gjennomgikk en mutasjon, slik at i alle fall en god del av oss kan danne enzymet laktase som gjør at vi kan dra nytte av melkesukkeret laktose og derved få tilgang til et viktig næringsmiddel, rik på proteiner. Men kvegholdet har altså sine omkostninger.

Byline bilde kronikk. Terje Carlsen 

I min barndom hørte meslinger med blant barnesykdommene, som man måtte gjennom. Noen vaksine kom ikke til Levanger før i 1968. Men Nord-Trøndelag var faktisk det første fylket som kunne tilby meslingvaksinen her til lands, skal vi tro Levanger-Avisa 14. september 1968. Vaksinen var i første rekke siktet mot barn mellom 12-14 måneder. Vi som var eldre hadde jo alt hatt meslinger og var motstandsdyktige. Men for en liten unge var ikke meslinger noen uskyldig sykdom. Jeg husker fra min egen barndom da huslegen satte en linjal på huden med det karakteristiske utslettet for å demonstrere sykdommen. Det typiske meslingutslettet viser seg gjerne etter sykdomsdebuten som et småflekket og lyserødt som etterhånden flyter etter hvert sammen til større områder med litt mørkere farge. Hele denne fasen varer vanligvis 2-5 dager.

Mødrene var mest redd for ettersykdommer. Det hadde de rett i. Meslinger kunne nemlig gi opphav til alvorlige komplikasjoner som bakterielle infeksjoner som øre- og lungebetennelser og hjernebetennelse, likens blindhet og hjertesykdom. De fleste dødsfallene av meslinger er knyttet til komplikasjonene. Det alvorligere forløpet skyldes at meslingviruset sletter hukommelsen i immunapparatet for andre baselusker. I de senere år har man sett en oppblussing av sykdommen som skyldes vaksinemotstand. Kongo er nu åsted for verdens største meslingepidemi med over 6600 døde og 360.000 smittet, ifølge Leger Uten Grenser. https://www.aftenposten.no/verden/i/jdqqJq/foerst-doede-femaaringen-to-timer-senere-ble-lillesoester-innlagt-i-skyggen-av-koronaen-sprer-epidemier-seg-i-vill-fart? Det har også hos oss vært en oppblomstring av meslinger i minoritetsgrupper med liten tillit til myndighetene. Hos mer ideologiske orienterte vaksinemotstandere fra overmette Vesten skyldes motstanden gjerne vrangforestillinger om at barnet har best av å opparbeide seg immunitet på naturlig vis. Det er naturligvis feil når det er snakk om meslinger.

Feil blir det også når villfarelser i faktum støttes opp under av redaktørstyrte medier. Det er for eksempel ikke lenge siden en hjertehealer fikk en talerstol i et helsides oppslag i Trønder-Avisa der hun fikk påstå at hennes behandling kan redusere pasientens behov for medisin. -Som hjertehealer åpner jeg mitt hjertechakra for universets kjærlighet og lar det strømme videre ut til klienten, sier healeren. Det skal ifølge T-A virke mot hjertesmerter. Trønder-Avisa brukte en av sine erfarne journalister til å gi artikkelen kredibilitet og autoritet. Å gi falske medisinske er nemlig ingen spøk. Frostating lagmannsrett skjerpet da også straffen til 60 dagers betinget fengsel og til å betale saksomkostninger på til sammen 4000 kroner for en healer som ga en 71 år kvinne beskjed om å slutte med kreftmedisiner som legene på Sykehuset Levanger hadde forordnet. Retten var delt på om han skulle få ubetinget fengsel.

– Healeren hadde gitt beskjed om at hun ikke kunne begynne med cellegift, for da kunne han ikke hjelpe henne, fortalte søsteren til kvinnen i retten. Kvinnen ble deretter akuttinnlagt, men healeren fortsatte med sin «behandling». Han fikk derfor skriftlig beskjed fra sykehuset om at dette ikke var akseptabelt. Beskjeden var signert av kvinnens lege. Likevel gikk healeren videre med den alternative behandlingen, og dette fortsatte fram til pasienten døde i desember 2010.

Omkring 1948 hadde man en smittetopp med meslinger her i landet på ca 1600 tilfeller per 100 000 innbyggere. I 1952 ble det meldt om 1356 tilfeller av meslinger i Nord Trøndelag (Innh. Folkeblad 13. mai 1955). Før mesling-vaksinen kom, krevde barnesykdommen livet til fem til ti norske barn hvert år på landsbasis. Mellom tyve og tretti barn fikk alvorlig hjernebetennelse. Da er det trist at sykdommen er på vei tilbake i mange land. Men i en tid da selv dr. Anthony Stephen Fauci blir avkrevd å justere empirien etter den politiske ideologien til den amerikanske presidenten, ligger veien åpen for nye pandemier som Covid-19 og meslinger.

Terje Carlsen