SNK og museumsdriften: «De har røsket opp i sakene, og det var på tide!»

Logobilde. Til debatt. Sigvard K. Gilstad 

Debatt

Som mangeårig leder av Skogn Museumslag (som rent teoretisk inngår i de såkalte konsoliderte museene under SNK), var det med en viss spenning jeg så frem til den bestilte utredningen, dog uten de store forhåpningene. Det var derfor med gledelig overraskelse jeg registrerer hovedtrekkene i utredningen, de har da virkelig røsket opp i sakene, og det var på tide! Det kan da ikke være noen tvil om at alt for mange aktiviteter er «sauset sammen» under SNK-paraplyen, og det med uklare rollefordelinger. En sterk indikasjon på tingenes tilstand fikk en da den nye styreformannen (Gunnar Bovim, en mann med betydelige orienteringsevner vil jeg tro), ikke visste at SNK inkluderte drift av museer.

Ser at mange hevder at utvalget har nedtonet betydningen av Spelet om Heilag Olav, men jeg vil da mene at det er en feiltolking. Utvalget har kort og godt konsentrert seg om utgangspunktet, museumsdrift, og så åpner man for en helt annen organisering av selve Spelet (blanke ark). Og det må da være en enkel oppgave, det synes i alle fall ikke å være mangel på «besserwissere» i den sammenhengen?

Det har i lengre tid vært tema om driften av de «Konsoliderte museene» har blitt i samsvar med intensjonene, og debattanten Per Anker Johansen har i flere innlegg stilt kritiske spørsmål omkring dette. Det kan synes som at spesielt de små museene har fått liten oppmerksomhet. For å illustrere dette, kan jeg opplyse om at etter 10 år som leder for Skogn Museumslag, har jeg aldri blitt innkalt til et møte med deltakelse fra hverken direktør eller styreformann. (Her må nevnes at den nye direktøren, Anne M. Mevassvik, har meldt sin deltakelse i årsmøtet for Stiftelsen Levanger Fotomuseum.)

Dagens SNK gir grunnlag for mange spørsmål, og for min del: Hvordan i all verden har det gått til, at en offentlig virksomhet som et konsolidert museum, har endt opp med å drive et hotell?!

Sigvard K. Gilstad