– Verdal Ap var i sin tid et forutsigbart styringsparti - nå driver de dårlig politisk håndverk

Debatt

Verdal Senterparti ser ut til å ha overtatt for Verdal Arbeiderparti som ansvarlig styringsparti.

Kalksaken i Tromsdal er blant de største sakene verdalspolitikerne behandler. I slike svære saker er det tre politiske kvaliteter som er ekstra nødvendig: Forutsigbarhet. Forutsigbarhet. Forutsigbarhet. Her er det Verdal Sp som er ansvarlig styringsparti. Verdal Ap er det ikke.

Verdal Ap var politiske arkitekter for kommunedelplan Tromsdalen i 2013. I planen som ble vedtatt da, overkjørte man motstanderne – og bestemte at Tromsdalen skulle rendyrkes til kalk så lenge det finnes næringsgrunnlag for det. Hele poenget var å gi forutsigbarhet for Tromsdalen – både til industri, andre berørte og naboer. Dette var Aps klare og konsistente linje i mange år.

Nå snur altså partiet – før reguleringsplanen skal behandles. Dette er politisk uansvarlig overfor de som trodde kommunedelplanen i 2013 var et troverdig dokument.

Verdal Ap var i sin tid et styringsparti, tuftet på industrivennlighet og forutsigbar politikk. Når en beslutning var tatt, var den tatt. Det kunne man være enig eller uenig i, men det var iallfall greit å forholde seg til.


Dette er dårlig politisk håndverk overfor næringsliv og berørte naboer, slik som min far. Både bedrifter og privatpersoner er avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Espen Leirset