Dagens leder:

Er dette siste etappe i Tromsdalen?

Debatt

Debatten har gått ganske høylytt de siste dagene. Da snakker vi om en sak som trolig blir endelig vedtatt i Verdal kommunestyre nå på mandag, nemlig detaljreguleringen av Tromsdalen kalkbrudd og deponi. Hovedskillelinjene ser ut til å gå mellom dem som nå sier de ønsker seg etappevise reguleringer av det 4500 dekar store arealet, og de som vil regulere alt på en gang? Det styrende parti i Verdal, Senterpartiet, vil det siste. Arbeiderpartiet har foreslått etappevis regulering.