Innlegg

Vi er stolte av vår arbeidsplass og mulighetene for framtida. Men nå må vi ha en avklaring.

Ivar Stamnes i Verdalskalk. 

Debatt

Kalk’en fra Tromsdalen gir 100 arbeidsplasser på Innherred. Bedriften prioriterer innkjøp fra andre lokale bedrifter og hver arbeidsplass i «kalken» skaper og trygger to arbeidsplasser i vårt lokalmiljø. Og så selger vi stadig mer kalk. Verdalskalk har jo omtrent doblet sitt volum hvert tiende år så langt. Det betyr at det kan bli enda flere arbeidsplasser her i fremtida. Vi er stolte av vår arbeidsplass, hva kalken brukes til og disse mulighetene for fremtida. Men nå må vi ha en avklaring.

Tromsdalskalken sendes over hele landet og til utlandet. Alle som jobber innenfor vår bransje tenker langsiktig. Det gjør de som kjøper kalken også. Hvis det ikke er langsiktighet i leveransene, så kan de finne andre leverandører. Derfor er det tid for handling nå! En langsiktig reguleringsplan er en langsiktig sikring av arbeidsplasser i ei bærekraftig næring basert på høykvalitets naturressurser fra Trøndelag. Vær stolt trønder og sikre trøndersk kalk.

Ivar Stamnes
Tilitsvalgt / klubbleder
Verdalskalk / Franzefoss minerals