– Det er god, gammeldags hersketeknikk spør du meg

Logobilde Geir Ivar Singstad 

Debatt

Viser til innlegg i Innherred hvor tre representanter fra SP prøver å fremstille seg som en industri og næringsparti. Det dures frem hvor andre tillegges meninger og hensikter som ikke har rot i virkeligheten. Om hva arbeiderpartiet mener, «har kjempet for». Det er jo god gammeldags hersketeknikk spør du meg. I mine øyne er det stor forskjell på å være et industriparti- og å være næringslivets løpegutter. På den ene side stort engasjement for dele ut blanko fullmakter, men, ser vi på ørin sør så kan man ikke se den samme entusiasmen.


Jens Evensen med sin politiske og faglige tyngde bidro til gode løsninger den gangen på 60 tallet da vi ble klar over, og fant olje og gass i Nordsjøen. Dette har gagnet det norske folk til gangs. På den andre siden har vi Carl I Hagen som ville selge alt for skarve ti milliarder.


Det er vel det det dreier seg om oppi Tromsdalen og. At vi som kommune og de fremtidige generasjoner har en reel mulighet til å kunne påvirke og ha et ord med i laget i fremtiden. Det fremstilles som om at arbeidsplasser står i fare vis bedriften ikke får det som den vil, det er jo bare tullprat. Ingen ting står i fare oppe i Tromsdalen. Kalkens kvalitet er jo på øverste hylle og det som foregår nå skal jo være slik de neste 50 år. Så forutsigbarhet og langsiktighet er jo aller høyeste grad til stede.


Sett fra mitt ståsted så er jo næringslivspolitikk og stille krav samtidig som det legges til rette for de forskjellige aktører. Vi kan ikke som kommune risikere at alle beslutninger fattes i lukkede styrerom nede i Tyskland. Vi må stelle oss slik at vi har hånden på rattet.

Geir I Singstad

Kommunestyrerepresentant, Verdal Arbeiderparti.