Innlegg

– Vi ungdommer går i mot flytting av skolen vår til Skogn

Åsen har fortsatt både barne- og ungdomsskole, og det vil ungdommene i Levangers andre sentrum fortsatt ha.  Foto: Per Birger Mossing

Debatt

Dette forslaget har blitt tatt opp av kommunen igjen og igjen; å flytte ungdomsskolen på Åsen til Skogn, og å kombinere de to.

Hver gang har forslaget blitt stemt ned, men nå virker det plutselig reelt igjen. Dette forslaget blir fremmet, for det første av økonomiske årsaker, kommunen mener det blir billigere og enklere å drifte skolene om de er samlet, men det er en viktig stemme som ikke føler at de får sagt noe; oss ungdommer i Åsen.

Jeg vet ikke hva ungdommene på Skogn tenker, men her i Åsen, ønsker de aller fleste på ungdomstrinn, (og det framtidige ungdomstrinn) å forbli i bygda vår. Her er noen argumenter FOR å forbli på Åsen fra ungdomstrinn:

-REISETID. noen elever sitter allerede 20/30 minutter på buss, å legge til en ekstra 20. min. ødelegger for mange, man må stå opp tidligere, bruke mindre tid på lekser og fritidsaktiviteter, og mindre tid på å være sosiale. Siden det er fylkeskommunen som betaler for buss-skyss og ikke kommunen, så bryr vel ikke kommunen seg stort om det da...

-TRYGGHETEN. Mange elever i Åsen liker tryggheten et lite skolemiljø gir dem. Mange som sliter med lærevansker eller sosiale relasjoner kommer også til Åsen for å få det bedre. Hvis ungdomstrinn på Åsen forsvinner, forsvinner også den tryggheten.

-PLANER FOR SKOLEN: bare nå i høst har skolen vår fått inn arkitekter som har lagd tegninger, begynt planlegging av å pusse opp skolen, og å endelig få lagd et ordentlig naturfag og musikkrom, i tillegg til den nye hallen. Men hva er vitsen hvis to femtedeler av skolen plutselig flytter? Dette har så mange ventet på så lenge, både hallen og nye lokaler, og det føles veldig bortkastet hvis alle bare plutselig drar.

-HVA MED LÆRERNE? Hvis vi ser bort fra ulempene dette har for elevene på skolen, kan vi også se på hva som skjer med lærerne. F.eks. avdelingslederen for ungdomstrinn? Eller kontaktlærerne? Elever og lærere har et svært godt forhold her på Åsen, og det føler jeg vi alle er takknemlige for, hva skjer hvis vi plutselig mister det forholdet?

-HVA GJØR DET MED ÅSEN? Alle vet at Åsen er en liten bygd, hver eneste innbygger er viktig for bygda. Hva skjer med 4H, det allerede minskende skolekorpset, butikken, idretten, og alt sånt hvis alle ungdommene flytter, og begynner å være på Skogn? Skal tiendeklassingene fortsatt lese tale på 17.mai ved skolen? Skal alle klassene fortsatt selge lodd og kaker i kroken på butikken for å samle inn penger til klassetur? Skal det bli tre mindre klasser som går i 17. mai-toget? Hvem skal sørge for et ungdoms-miljø i bygda? Hvem skal være forbildene for de yngre ungene, og lære de om alt som skjer på skolen?

-HVA GJØR DET FOR ELEVENE? Jeg spurte elevene på ungdomstrinn; "skulle dere ønske at dere heller gikk på ungdomsskole på Skogn istedenfor Åsen?" Svaret jeg fikk var at 9/10 ville vært på Åsen. Som jeg nevnte, er ikke dette noe mesteparten av oss ungdommer ønsker. Man kan argumentere for at det er fint å skifte miljø når man begynner på ungdomsskolen, og mens det er sant for mange, gjør ikke det opp for alle ulempene med å flytte. Kanskje hadde det vært koselig å mingle med de fra Skogn også, men vi er glad i skolen vår, hverandre, lærerne, og bygda vår.

Så, kjære Levanger kommune: Selv om vi ikke er så lønnsomme å drive; ikke kast oss i grøfta! Jeg håper inderlig at vi unge i bygda er viktige nok for at dere ikke aksepterer dette forslaget.

Mvh.

En tiendeklassing som ønsker et bra miljø for det neste ungdomstrinn!