Innlegg

Forutsigbarhet er en viktig faktor for å lykkes for fremtidig utvikling og vekst!

Kalkbruddet i Tromsdalen.  Foto: Roger M. Svendsen

Debatt

Vi har stått i ei spesiell tid med store usikkerhetsmomenter - ikke minst de siste dagene med tanke på Kværner og viktigheten av hjørnesteinsbedrifter.

I mediene er det også en annen sak som dreier seg om rammevilkår og forutsigbarhet som får stor oppmerksomhet, nemlig Tromsdalssaken. Med over 100 årsverk knyttet til virksomheten, er konsekvensene av det politiske vedtaket stort, både for bedriften og lokalsamfunnet.

For de aller fleste bedrifter er markedets svingninger og skifter utfordrende nok.Langsiktighet og forutsigbarhet er en av de viktigste rammebetingelsene for å sikreinvesteringer, nyetableringer, utvikling, bolyst og konkurransekraft for hele lokalsamfunnet. For næringslivet er forutsigbarhet noe av det absolutt viktigste kommunen kan bidra med i arbeidet for å skape levedyktige arbeidsplasser og et godtsamfunn.

Det må være slik at næringslivet kan stole på de vedtakene som er gjort og deplanene som gjelder. Dette er bedriftenes trygghet for å ta sats - bidra til utvikling og allede gode ringvirkningene som følger med til lokalsamfunnet, næringslivet og regionen.

Fagrådet Bygg, Anlegg og Industri i Verdal Næringsforum