– De evner ikke komme opp med annet enn gamle forslag fra skuffen og ostehøvelen

Logobilde 

Debatt

Refererer til formannskapsmøte i Levanger kommune 10.06.2020 og oppslag i Trønder Avisa/Innherred der kommunedirektør Ola Stene tar opp et gammelt forslag fra skuffen til sparing. Han ønsker å slå sammen ungdomstrinnet på Åsen og Skogn og legge ned Ekne barneskole. Tidligere er foreslått å legge ungdomstrinnet på Ytterøy til Røstad.

I over 30 år har Levanger kommune drøftet skolestruktur, og etter mange runder var både politikere og innbyggere rimelig lei. Det resulterte i en massiv politisk enighet om at skolestruktur nå måtte legges på is for en god stund. Flere politiske partier har de siste valgperioder programfestet å ikke røre skolestrukturen. Nå sist med Levanger Senterparti og de som nå har flertall. Dette er programfestet frem til 2023.

Da er det etter undertegnedes mening uklokt og dårlig dømmekraft å utfordre det politiske miljøet med skolestrukturendringer for å spare penger. Innbyggerne har etterspurt forutsigbarhet i forhold til etablering av bosted blant annet. Ola Stene vet at dette er et ømt tema og burde lagt denne diskusjonen død. Dette skaper splid. En kommunedirektør skal heller prøve å finne løsninger han vet kan fungere.

Kommunedirektør Ola Stene virker på undertegnede å være en hevngjerrig grinebiter fordi han ikke har fått det som han selv har ønsket i skolestrukturen. Stene vet at alle hans spareberegninger i Organisasjonsutvikling 2012 (OU 2012) ikke har slått til. Derfor har kommunen havnet i uføre gang på gang.

Problemet med Levanger kommunes økonomi er etter undertegnedes syn ikke Ekne barneskole eller ungdomstrinnene ved Åsen og Ytterøy. I spareprogram fra OU 2012 var det blant annet ikke noe å spare på å flytte ungdomstrinnet fra Åsen til Skogn.

Problemet er kommuneadministrasjonens øverste stab med Ola Stene i spissen. De evner ikke å komme med annet enn gamle forslag tatt opp av skuffen og ostehøvelprinsippet. De har bare trykket på «repeat» knappen. De skaper med dette unødig harme både blant politikere og innbyggere.

Mye innsparinger kan skje på å fjerne ikke lovpålagte oppgaver, på bygge- og eiendomssektoren og i administrasjon. Det må nye «koster» inn for å tenke kommunal helhet, å ikke bare i sektorer. Det er et tankekors at det er mere viktig å bruke mange millioner kroner på bysykler i Levanger enn å opprettholde bosetting i grendesamfunnene.

Vebjørn HaugomSlik svarer Ola Stene

Innherred har forelagt innlegget fra Vebjørn Haugom for kommunedirektør Ola Stene, på grunn av de sterke personlige beskyldningene som framgår av innlegget. Her er svaret fra kommunedirektøren:

Administrasjonsutvalget hadde et temamøte om arbeidet med økonomiplan onsdag. Vi har behov for omstillinger i størrelsesorden 20-30 mill årlig i planperioden.

Mitt budskap til de folkevalgte og tillitsvalgte som sitter i dette utvalget var at det ikke holder å bruke ostehøvel lenger slik vi har gjort de siste årene. Det er nødvendig med en prosess for å se på større strukturelle grep, og da viste jeg til prosessen i 2012 som endte opp med en ny ungdomsskole og sammenslåing av tre barneskoler i nordre del av kommunen.

Dette ble opplevd som en god prosess og med store økonomiske besparelser. Utvalget hadde også forslag til en fase 2 der det kan være mye å hente i søndre del av kommunen.

Jeg har ikke foreslått å legge ned noen skoler nå, men minner om hva som var utvalgets forslag til fase 2. Jeg mener timinga er riktig nå. Før vi skal bygge om skolen i Åsen må vi ha bestemt oss for om det skal være en eller to ungdomsskoler i søndre del av kommunen. Det er nå dette bør utredes og avklares.

Ola Stene