Dagens leder:

Her må det nok svelges noen kameler

Anita Ravlo Sand fra Senterpartiet og Nina Bakken Bye fra Høyre styrer sammen i Levanger. Nå har de fått en delikat økonomisak i fanget.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Folkevalgte på kommunenivå får aldri fred. De kommer aldri i mål. Uansett hva du har løst av oppgaver, venter det alltid en vanskelig sak rundt den neste svingen. Nå står det igjen med stor skrift på rådhusveggen i Levanger at kommuneøkonomien ikke går opp. Skal den gå opp må Levanger kommune spare 80 til 100 millioner på sine driftsbudsjetter i løpet av fire år. Prognosene viser at kommunen går mot 40 millioner kroner i minus bare i år.


Kommunedirektør Ola Stene trakk noen gamle omstridte forslag opp av hatten da han presenterte disse realitetene for administrasjonsutvalget sist uke. Levanger-politikerne fikk gjennom omfattende endringer i kommunens skolestruktur for sju - åtte år siden. Da ble både Mule og Okkenhaug skoler lagt ned og elevene sendt til Frol. Samtidig slo man sammen ungdomsskolene på Frol og på Nesset, og flyttet alle elevene inn i nyskolen på Røstad. Nesheim ble lagt ned som barneskole, og elevene flyttet til det som var ungdomsskolen.

Sparekniven må fram. Skolevedtakene fra den gang bygde på utredninger fra et utvalg som foreslå en total omlegging av hele levangerskolen. De folkevalgte valgte ikke å følge opp forslagene om å slå sammen ungdomstrinnet i Skogn og Åsen, til en større ungdomsskole i Skogn. Også forslaget om å legge ned Ekne-skolen og flytte elevene til Skogn ble avvist. Det samme skjedde med overflytting av ungdomsskoleelevene på Ytterøy til den nye skolen på fastlandet. I ettertid har man brukt mange millioner og dimensjonert den for 1. til 10. klasse.


Forslagene ble avvist av kommunestyret i 2013. Nå plukkes de fram igjen. Ola Stene kaller det ikke forslag, men det er opplagt at han mener dette eller noe tilsvarende må gjøres for å få orden på levangerøkonomien. Det er et forvarsel om at politikerne må slipe spareknivene og finne fram noen prosjekter som vil gi innsparinger på opp mot 100 millioner kroner. Det er ikke gjort i en håndvendig. Det er nok flere enn Stene som tror det er vanskelig å se for seg at dette kan gjøres uten å gå løs på skolestrukturen.


Flertallet i Levanger styrer på en politisk plattform som slår fast at de ikke skal røre ved kommunens skolestruktur. Ingen må bli overrasket om ordfører Anita Ravlo Sand og hennes politiske venner blir nødt til å svelge noen kameler i årene som kommer.

(Lederkommentar i Innherred 16. juni 2020)