Innlegg

Skadene virker å være sabotasje

Blant annet bringebæråkeren fra 30-tallet er rammet i Rolf Petter Ingvaldsens hage. Innsenderen synes skadene virker å være sabotasje.  Foto: Jannik Johansson

Debatt

Trist å lese i dag om eiendommen til R.P.Ingvaldsen. Dere er forsiktige i uttalelsen, og kaller det pussig at hagen har fått så store skader. Ihvertfall hundedritten er hundeeieren ansvarlig for.


Men skadene virker å være sabotasje. Er det virkelig noen som ikke tåler at eiendommen er fredet? Har Ingvaldsen tråkket noen på tærne? Han er jo en engasjert mann, med sine meningers mot. Men hallooo, vi har da demokrati!

Og hvis så er tilfelle, har de ikke bare rettet baker for smed, men har truffet snekkeren. Verning er jo for våre etterkommere i Verdal. Og han som blir hedret på denne måten, bestefar Ingvaldsen, var jo en hedersmann.

Hvis noen har gjort dette, håper jeg de tenker seg om, og beklager, og prøver å bøte på skadene.

Margun Valberg