Med tilsammen 32 år på toppen. Nå er det tid for nye koster.

Tilsammen har de 32 års erfaring som rådmenn i Levanger og Verdal, Ola Stene og Jostein Grimstad. Nå skal nye koster inn i topplederjobbene i kommunene.  Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Både Levanger og Verdal er på jakt etter ny administrativ toppsjef. Torsdag ble det kjent at Jostein Grimstad i Verdal har fått jobben som rådmann i nye Namsos kommune. Kommunedirektør Ola Stene har allerede gitt beskjed om at han fratrer sin stilling ved fylte 62 år neste vår. Det er to erfarne byråkrater som nå skal erstattes. Stene har vært i stillingen i 22 år når han går av. Grimstad har bekledd rådmannsstillingen i Verdal i ti år.


Det er ingen tvil om at det er krevende å være rådmann. Det er ikke alltid behagelig å sitte midt mellom den politiske og administrative/faglige delen av organisasjonen. Du må beherske en god kommunikasjon og et godt lederskap begge veger. På den ene siden skal du som leder få det beste ut av alle ansatte i en virksomhet med milliardomsetning. Samtidig må du hele tiden ha ditt fokus på å oppfylle forventninger som de folkevalgte stiller både på egne og innbyggernes vegne. Dette er krevende balanse mellom ulike interesser. Det sier seg selv at det er lett å gå seg bort og havne i spagaten.

En uriaspost. Som en direktør er ansvarlig overfor bedriftens styre, står rådmannen ansvarlig overfor sitt kommunestyre. Vi bruker å si at de folkevalgte bare kjenner rådmannen, og ingen andre i organisasjonen. Når feil blir gjort er det rådmannen som må stå til ansvar. Det er ikke lov til å skylde på en saksbehandler, rektor eller en annen enhetsleder, selv om det ganske opplagt er på det nivået tabben er gjort. Rådmannen må stå skolerett overfor sine sjefer, de folkevalgte, mens politikerne rett som det er bruker muligheten til å skylde på rådmannen når de står til ansvar overfor sine, velgerne.


Sånn sett er det en uriaspost. Den som bekler posten må være hardhudet, lære seg å stå i stormen og ta imot kjeften som kommer fra ulikt hold. Samtidig; når først har funnet og behersker rollen, det opplagt også en svært interessant jobb med stor innflytelse. Får du rett person på rett plass er det et stort pluss for alle parter.

Jostein Grimstad antyder at 10 år er lang nok tid i rådmannsstolen i Verdal. Han er nok inne på noe der. Slitasjen kan være stor, og det kan være godt for alle parter å få inn nye koster. Nå er tida inne i begge kommuner.

De har en viktig jobb å gjøre de som skal stå for rekrutteringsarbeidet. Det er store sko som skal fylles.

(Lederkommentar i Innherred 20. juni 2020)