Rus: – Forbud uten konsekvenser er ikke riktig vei å gå

Debatt

En ny rusreform er på trappene. Den gjør oss i FrP, og mange andre, meget bekymret. Ser på Facebook at det er opprettet en egen gruppe: "Foreldreopprøret mot narkotika ". Vil oppfordre alle til å gå inn der og ta en nærmere titt på gruppa. Rusreformutvalgets forslag til tillatt brukerdoser er så stor at det kommer til å bli oppfattet som at narkotika er legalisert. Dette må vi unngå, for en hver pris. FrP mener det må være 0-toleransen på dette feltet.

Med tanke på de aller yngste som flørter med narkotika, må de raskt få erfart samfunnets reaksjon og syn ang illegale rusmidler. Alt må settes inn slik at våre barn og unge stoppes raskt og effektivt før det utvikler seg til en avhengighet. Forslagene i den nye rusreformen legger slett ikke opp til dette, selv om det fortsatt skal være ulovlig å bruke og selge narkotika. Forbud uten konsekvenser klarer ikke vi å se er på noen måte riktig vei å gå.

Mange unge opplyser at de sliter i hverdagen. Psykriatri må derfor mer på banen. Skolehelsetjenesten må styrkes, både med helsesøster og psykolog på heltid.

Å straffe med fengsel og bøter en som har ruset seg i flere år, har lite for seg. På det område er vi enige i rusreformutvalgets forslag. Har tro på at behandling tilpasset hver enkelt, må på plass. Likedan må ettervern og tilbud, som bolig, ordnet økonomi og aktivitet, være på plass ved endt behandling.

Også tett oppfølging av kommunehelsetjenesten og psykolog må til.

FrP mener at tiden er inne for en ny rusreform, men ikke en rusreform som som langt på vei er med på legalisering av narkotika. Vi må få en rusreform som ivaretar alle, fra de helt unge, som ikke har utviklet en avhengighet, eldre brukere, og familiene.

Dette er en stor og kostbar jobb, men vi tror det kan la seg gjøre.

For Verdal FrP

Monika Johnsen