Mye moro for en liten million

Hanne Sende, Roy Anders Berg og Ranghild Saxebøl Nordseth har utgjort utvalget som har samlet inn innspill til bruk av bolystmidler. 

Debatt

I Leksdalen har de vært flinke til å involvere bygdebefolkningen i arbeidet som er gjort for å komme fram til hvordan de vil bruke sin andel av «bygdemillionen». Dette er penger kommunestyret i Verdal har bevilget til Leksdal (340.000 kroner), Ness (300.000) og Helgådal (260.000). Det er lagt opp prosesser som gjør at det er bygda selv som bestemmer hva de vil bruke pengene til.


I Leksdalen har de også vært flinke til å fortelle lokalavisa om det som har skjedd. Sånn har vi fått innsyn i hvordan de har tenkt og hvordan de ser for seg å bruke pengene de har fått. Nå står de igjen med ett forslag om å utvikle fritidsområdet Bunes, som et samlingssted med grillplasser, lekeapparater for barna og et sanitæranlegg. Dette er et trivselstiltak som har fått bred oppslutning i bygda, og hvor mange har sagt seg villig til å delta med dugnadsinnsats for å få det realisert.

Etterfølgelse. I den store sammenhengen er 340.000 kroner et lite beløp. Men brukt på og utviklet på måten vi har sett i Leksdalen kommer det mye godt ut av det. Det har involvert mange. Engasjementet er stort, og bygda føler at de blir sittende igjen med noe som vil være til god nytte for alle som bor der. Eiendomsforholdet til tiltaket blir større når de som bor der føler at dette er noe de selv har vært med og bestemt.


Bygdemillionen i Verdal ble gitt til Leksdal, Ness og Helgådal som et slags plaster på såret til bygdene som mistet skolen sin i forbindelse med den pågående omleggingen av skolestrukturen i Verdal. Det kan selvfølgelig ikke erstatte skolen som forsvant. Men ideen om en kompensasjon var god. Tiltaket kunne vært et eksempel til etterfølgelse. Det kan brukes når kommunene har penger å bruke på tilbud som skal komme flest mulig til gode.

Det brukes jo en del penger på ulike trivsels- og folkehelsetiltak rundt omkring. Som oftest, vil jeg tro, bestemmes bruk og formål rundt et møtebord i rådhuset.

Hvorfor ikke prøve å videreføre bygdemillionenover flere år? Det kan være vel anvendte penger som bedrer kommunens omdømme og skaper engasjement og diskusjon. Jeg er også ganske sikker på at de ansvarlige sørger for at de får mer igjen for hver krone når det er bygda selv som gjør det, enn at det kommer noen utenfra.

Det kan vise seg at man kan få til mye moro for en liten million.

(Lederkommentar i Innherred 23. juni 2020)