Dagens leder

E6 og Malvik: En slik opptreden har vi rett og slett ikke råd til.

Debatt

I slutten av denne måneden skal kommunestyret i Malvik ta stilling til den foreslåtte nye firefelts E6 mellom Ranheim og Stjørdal. Flertallet i Malvik er skeptisk og kan komme til å si nei til forslaget fra Nye Veier AS. Står de fast på det, kan vi få en dominoeffekt som vil påvirke tidsplanen for E6 nord for Trondheim. I første omgang vil dette trolig ramme E6 mellom Stjørdal og Åsen. I neste omgang kan det også få følger for når en ny E6 kan bygges videre nordover.


Nye Veier har allerede fått penger til å starte byggingen. Blir det ingen anleggsstart på Ranheim nå, har selskapet sagt at de må bruke pengene på vegprosjekter andre steder i landet. Nye Veier tror de vil få nye penger først om seks til åtte år.

Sterk appell. Fra flere hold legges det nå et sterkt press på de folkevalgte i Malvik. Jeg har spesielt lagt merke til ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes, som har gått til det uvante skrittet å ha en klar og sterk mening om hva politikerne i nabokommunen Malvik bør mene. Vigdenes tråkker med dette i Malviks bed, men gjør det helt åpenlyst. Med begrunnelsen i sakens svært store regionale betydning appellerer stjørdalsordføreren «alle involverte parter om å komme til enighet». I klartekst betyr det at han mener at Malvik må akseptere 110 km/t og firefelts veg.


Jeg slutter meg til appellen fra stjørdalsordføreren. Lokaldemokratiet står sterkt i slike reguleringssaker. For sterkt vil noen hevde. Jeg er uenig i det. Men det hviler et ekstra ansvar på de lokale folkevalgte når de behandler denne typen saker. Her må de løfte blikket utenfor egen kommune, og ta hensyn til og forstå at E6-saken er av både regional og nasjonal betydning. Selvsagt skal de, som alle andre kommuner, stille sine krav i reguleringsspørsmålet. Det er helt uakseptabelt om de ut fra ren egeninteresse vedtar noe som betyr mange års utsettelse, og som får så store følgeskader.

Entreprenører og næringsliv holder pusten i forhold til utfallet av det ekstraordinære kommunestyremøtet i Malvik i slutten av juni. Er det noen bygg- og anleggsnæringen nå trenger er det oppdrag og arbeid. Vi er inne i den største nedgangskonjunkturen på snart 100 år. Da tar det seg dårlig ut om lokale folkevalgte i Malvik tar ansvaret for å stanse E6-utbyggingen.

En slik opptreden har vi rett og slett ikke råd til.

Roger Rein