Takk til olje- og industriarbeiderne i Verdal!

Debatt

Til industriarbeiderne i Verdal, til alle som jobber ved andre norske verft og til oljearbeiderne på Nordsjøen.

Takk for at dere gjennom deres tøffe og modige arbeid over mange år har gitt et helt enormt bidrag til finansieringa av velferdsstaten. Uten deres innsats ville Norge sett vesentlig annerledes ut. Vi er avhengig av deres arbeid – hver eneste dag.

I vår vedtok Stortinget endringer i skatteloven for olje-, gass- og leverandørindustrien. Disse vedtakene var helt nødvendige for å sikre en av de alle viktigste næringene i Norge.

I etterkant har vedtakene blitt kritisert eller delvis latterliggjort av både stortingsrepresentanter, Oslo-kommentatorer, lobbyorganisasjoner og professorer. Mange av de som kritiserer olje- gass- og leverandørindustrien sitter langt unna oljeproduksjonen og arbeidsfolka i næringa, men lever direkte eller indirekte av inntektene fra den samme produksjonen. Det er på tide å si klart ifra hvem som bør takke hvem.

Norske oljearbeidere, norske ingeniører og norske selskaper er verdensledende. Verft, som blant annet ved Verdal, lager i dag produkter som etterspørres over hele verden. Hvert eneste verft i Norge er en viktig del av dette norske industrieventyret.

I tillegg til arbeidsplasser langs store deler av kysten vår, har det norske industrieventyret vært helt avgjørende for å finansiere velferdsstaten. I år planlegger Stortinget å bruke 489 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg til alle mulige tiltakspakker mot koronapandemien, finansierer dette følgende:

  • Hele Norges forsvar (61 mrd.).
  • Alle våre universiteter og høyskoler (39,6 mrd.).
  • Hele budsjettet til Politiet og påtalemyndigheten (22, mrd.).
  • All utbygging og vedlikehold av både vei og jernbane i Norge (63,5 mrd.).
  • Finansieringen av barnetrygden (16,5 mrd.).
  • I tillegg finansierer oljepengene de statlige overføringene til barnevernet, domstolene, jordbruket og Redningstjenesten (til sammen 34,3 mrd.).

De partiene som snakker ned olje- og gassnæringa burde tenke nøye igjennom hvordan Norge ville ha sett ut uten.

Verden vil trenge mer energi i årene framover. Tilgang på energi er en forutsetning for at vi kan gi flere mennesker et bedre liv. En del av denne energien vil måtte komme fra hydrokarboner de neste 50 årene. Kan Norge bidra til både å gi verden mer energi og samtidig senke klimautslippene globalt? Ja, det kan vi. Vi kan produsere olje og gass på verdens reneste måte. Vi kan skape verdens første utslippsfrie sokkel.

Norsk sokkel er ikke en del av problemet, men en del av løsningen. Ikke bare ligger det et enormt potensial i elektrifisering av sokkelen. Vi har en av de største kapasitetene i verden til å fange og lagre CO2. Faktisk kan vi lagre CO2 tilsvarende minst 50 år av EUs klimautslipp på sokkelen.

Takket være dyktige fagfolk og kloke beslutninger tatt av generasjonene før oss, har våre olje- og gassressurser gitt vårt land enestående muligheter. Jeg mener vi skal lære av og være stolte av det norske oljeeventyret.

Tusen takk til hver eneste oljearbeider i Norge – ikke minst dere i Verdal!

Trygve Slagsvold Vedum

Leder av Senterpartiet