Hun kan ikke skylde på andre: Ordføreren må ta ansvar for sine svar.

Debatt

Det var spesielt å være vitne til det som skjedde i Levanger kommunestyre onsdag kveld. Ordfører Anita Ravlo Sand avsluttet et svar på et spørsmål til Venstres Karl M. Buchholdt med å slenge på følgende kommentar: – For min del vil jeg bemerke at jeg ikke er fornøyd med det svaret som her gis.


Jeg er ikke veldig prippen. I en folkevalgt forsamling forventer jeg likevel en viss verdighet. Spørsmålet handlet om kostnadene innenfor kommunens eldreomsorg. Hvorfor koster et oppholdsdøgn i institusjon nesten tre ganger mer i Levanger enn i nabokommunene? Buchholdt var ikke fornøyd med svaret han fikk. Både ham og jeg kan si at svaret ikke var godt nok. Men ikke ordføreren. Det var hun som ble spurt. Det var hun som svarte. Og hun må stå for det svaret. Det tar seg fryktelig dårlig ut når ordføreren indirekte legger skylden på dem som har gitt henne hjelp til formuleringen. Det er ordføreren og ingen andre som står ansvarlig overfor kommunestyre.

Til selve svaret er jeg enig med ordføreren: Dette var mer bortforklaringer enn forklaringer. Det mer enn antydes at årsaken til Levanger kommer dårlig ut, er at det er rapportert feil tall til Statistisk sentralbyrå. Kommunen har hatt rikelig tid til å finne denne feilen. SSB sender hvert år en foreløpig Kostra-rapport til kommunene og ber dem gå gjennom og korrigere mulige feil. Ut fra ordføreren svar synes det åpenbart at ikke noen har sett på disse tallene verken for 2018 eller 2019.

Kostnadene for oppholdsdøgn i sykehjemmene burde vært et forholdsvis sentralt nøkkeltall. Ikke minst når vi vet om de store økonomiske problemene innenfor helse og omsorg i Levanger de siste årene. Med et så stort avvik i forhold til Stjørdal, Verdal og Steinkjer burde det ha ringt noen bjeller i rådhuset.


Jeg har en annen hypotese. Det er ikke sikkert at Buchholdts tall er feil. Da utvalgsleder Kjell Hugo Dybwik var i driftskomiteen forleden og presenterte den foreløpige rapporten om tilstanden innenfor helse- og omsorg, var det et sentralt funn som jeg merket meg. Selv om antallet institusjonsplasser i Levanger er nesten halvert de siste årene, har ikke utgiftene til helse og omsorg gått ned. Hvis Dybwiks observasjon er riktig, er det ikke veldig avansert matematikk å regne seg fram til at svaret må bli en kraftig økning per oppholdsdøgn.

(Lederkommentar i Innherred 28. juni 2020)