Dagens leder: Må all matjorda på Innherred i deponi?

Funn av giften cyandi har gjort matjorda på tomten til den nye kommunale barnehagen på Frol må behandles som spesialavfall.   Foto: Anders Vinje

Debatt

Det blir sett på som et lite mysterium, funnet av giftstoffer i matjorda som må vike plass for en ny barnehage på Hegle. Kommunen handlet raskt da de fant spor av arsen og cyanid. Det som regnes som noe av den beste matjorda på Innherred kunne kommet godt med som jordforbedring til bønder i Frol. Isteden blir den behandlet som forurenset masse og kjørt til Innherred Renovasjons deponi i Skjørdalen.

I etterkant blir det reist spørsmål om dette var vel mye hastverk fra Levanger kommunes side. Det høres dramatisk ut med arsen og cyanid, men nå reiser flere tvil om dette funnet er å anse som særlig farlige. Det er trolig forekomster som du ville funnet uansett hvor slike prøver ble tatt i matjord på Innherred. Det siste bekreftes langt på veg i rapporten fra Sweco Norge AS som ligger til grunn for avgjørelsen.


Slik jeg leser rapporten er dette funn som kunne vært gjort hvor som helst. Sweco har gjort funn av de to giftstoffene i jordprøver som er tatt forskjellige steder på den planlagte barnehagetomten. Selv om de ikke vet helt sikkert hvorfor jorda er forurenset, har de klare antydninger om årsaken: «Både cyanidforbindelser og arsenforbindelser har blitt brukt i plantevernmidler før 1945 og vi antar at forurensningen er rester etter slik bruk», står det å lese i rapporten. Det er altså snart 100 år gamle synder som kommer for en dag.


Dette er nok ikke er så alvorlig som det kan høres ut som. Det er cyanidforbindelsene som ligger like over de grenseverdier som myndighetene har fastlagt. Ifølge konsulenten er de oppgitte konsentrasjoner generelt sett uproblematisk for de fleste formål, men «cyanid over normverdi er ikke egnet til grønne barnehager med egen dyrking av grønnsaker». Og når en først har slått fast det, må man følge regelverket og gå så vidt drastisk til verks at matjorda må anses som forurenset masse og blir kjørt på deponi i Skjørdalen.

Svaret på spørsmålet innledningsvis, om all matjorda på Innherred bør kjøres i deponi, er altså nei. Svaret er nei selv om en finner cyanidforbindelser i samme mengder som i matjorda på barnehagetomta på Hegle. Nå er det også slik at regler er laget for at de skal følges, og at kommunen mener å ha sitt på det tørre. Samtidig har jeg stor forståelse for dem som reagerer på det som har skjedd. Den folkelige fornuft tilsier en annen håndtering.

(Lederkommentar i Innherred 30. juni 2020)