Et navneskifte gjør ikke politiet noe bedre

Debatt

Over natta ble «nærpolitireformen» gravlagt. Den gjenoppsto på regjeringens bord under et nytt navn, politireformen. Det blir ikke noe bedre av den grunn. Politisentraliseringsreformen er nok en bedre betegnelse når vi ser hva som har skjedd innenfor politiet de siste årene. Den nasjonale oversikten fra Statistisk sentralbyrå, omtalt i lokalavisa sist tirsdag, er dyster lesing for den som er opptatt av et lokalt tilstedeværende politi. I Trøndelag er det Trondheim som stikker av med veksten i antallet politistillinger. Bare åtte av 48 kommuner har flere politifolk i dag enn i 2016. I de øvrige er politiet helt forsvunnet eller gått kraftig tilbake.


Verdal og Levanger sto oppført med 43 politiårsverk i 2016. Tre år senere er det 32 årsverk tilbake. Hvert fjerde årsverk i politiet i de to kommunene har altså forsvunnet. Det har ikke skjedd helt i ro og stillhet. Men ikke langt unna. Reaksjonene på dette bærer mer preg av en resignasjon enn protest. Regjeringen har fått det som den vil da reformen ble vedtatt i 2015. Å protestere har vært mer som å stå og snakke til veggen.

Et eksempel er det sommerstengte lensmannskontoret i Verdal flere uker gjennom sommeren. Den nyheten var det ingen som reagerte offentlig på. Det er blitt slik overalt. Det er bare sju steder i hele Trøndelag som per nå har lensmanns- eller politikontorer som er åpne hver dag. Kontoret som dekker Verdal og Levanger, den største befolkningskonsentrasjonen i det gamle fylket, er gjennom vinterhalvåret åpent bare tre dager i uka. Da endringen kom var det ingen høylydte protesterer på det heller. Vi har erfart at det ikke hjelper.


Det gjør inntrykk når lensmannen for Verdal og Levanger, Knut Olav Røstad, er såpass klar og tydelig i sin skuffelse over det som har skjedd. Røstad har sagt det før, og gjentar det nå, at utviklingen går i feil retning. Røstad målbærer nok holdningene til de vi som bor her kjenner som det virkelige nærpolitiet, så nært at folk flest omtaler flere av dem med fornavn etter dere mangeårige innsats i lokalmiljøet. De har alltid satt tilstedeværelse, synlighet og nærhet til folk som noe av det viktigste kjennetegnet på lokalt politi. Derfor forstår jeg godt at Knut Olav Røstad både uttrykker skuffelse og føler seg lurt over utviklingen de siste årene. Det var ikke dette de ble lovet da endringene skjedde. Det siste navneskiftet gjør ikke det noe bedre.

(Lederkommentar i Innherred 2. juli 2020)