Dagens leder:

Dette er en gladsak: Flere er over den første kneika.

Hallgeir Haugskott (t.h.) og Morten Hynne i Grande Entreprenør er optimistiske med tanke på tiden framover. Her speider de utover boligprosjektet som er under bygging ved Levanger brygge. 

Debatt

Det er en gladsak når vi i dagens avis kan fortelle at Grande Entreprenør de siste ukene har signert kontrakter i nærområdet for nærmere 200 millioner kroner. Dermed kan 200 ansatte og ledelsen hos Innherred største entreprenør puste litt lettere. Nå har de oppdrag som gir dem tilnærmet full produksjon både i 2020 og 2021. Dette var ikke en opplagt situasjon bare for noen måneder siden. Byggebransjen varslet at det kunne bli smalhans allerede før effekten av koronaen slo inn. Kort tid etterpå så det ganske så svart ut. Da gjør det godt å oppdage lyset i tunnelen.


Året 2020 har vært en turbulent tid. Hva slags følger pandemien til sjuende og sist får for næringslivet totalt sett er det for tidlig å si. Noen utsatte bransjer vil nok få en betydelig knekk, men de kan bli færre enn det så ut for bare for noen måneder siden. I vår nærhet er det flere virksomheter som det går adskillig bedre med enn det vi hadde trodd bare for kort tid siden.

Bygge og anleggsbransjen er blant disse. Nasjonalt er dette en svært stor sysselsetter med over 350 tusen ansatte. Der har det vært en stor aktivitet gjennom de siste åra, og det ble som sagt spådd en nedgang allerede får koronaen slo til. På Innherred har vi mange dyktige entreprenører, sånn at bransjen totalt sett er veldig stor. Den er derfor svært viktig for å opprettholde sysselsetting og aktivitet. En krise her vil raskt få stor overslag også til andre næringer i området.

Derfor er det gledelig at regionens største entreprenør nå uttrykker optimisme og tror på bedre tider framover. Uten å trekke sammenligningen for langt kan vi si noe av det samme om Kværner Verdal, som også har kommet seg godt over den første store kneika. Dette ble bekreftet i går da Kværner la fram resultatene for andre kvartal. Nå snakker de om betydelig positive markedsutsikter som «reflekterer mulighet for gradvis vekst», som det heter i pressemeldingen. Dette er ikke bare godt nytt for de Kværner-ansatte, men for hele verdalssamfunnet.


Morten Hynne i Grande Entreprenør understreker et godt poeng i viktigheten av å framsnakke næringa. Optimismen smitter. Vi tør satse mer når vi ser at naboen gjør det bra. Pessimismen har akkurat samme virkning på oss. Men, det er lett å bli enig om at den er ikke er så mye å trakte etter.

(Lederkommentar i Innherred 7. juli 2020)