Om brennevin i coronaes tid:

Noah var vår kulturkrets første drukkenbolt.

Historiens første drukkenbolt var Noah som drakk seg god og full etter å ha strandet med sin ark på Araratfjellet. Hendelsen er tatt vare på gjennom kunstverket Den berusede Noah», malt av Giovanni Bellini 1515 (Art Renewal Center, wikipedia) 

Debatt

Siden begynnelsen på 1980-tallet har brennevinssalget på Vinmonopolet vært synkende, og årets oppsving er derfor bemerkelsesverdig, sier rådgiver Jens Nordahl i Vinmonopolet til NRK. Brennevinssalget er opp 11 prosent etter at Covid-19 kom. Så la meg da legge til: Livet er hardt og har vært det siden tidenes morgen, og mennesket behøver noe husvalelse mot de albueslag livet gir. Sex er selvsagt en mulighet, men den er ikke tilgjengelig for alle, alltid. Det er spriten. Dessuten varer en orgasme bare noen sekunder, mens den ekstatiske rus kan vare i flere timer, ja jeg selv har erfart at den har vart i dager. En jente jeg kjenner fortalte meg engang at amfetaminrusen er hundre ganger sterkere enn forelskelsen.

Troen på vinen og brennevinets lindring mot tap av mening og smertefulle opplevelser er ikke ny. Sumeriske skrifter avdekker at mennesket må ha kjent til gjærsoppens eventyrlige egenskaper alt for snart 4000 år siden. Noah var vår kulturkrets første drukkenbolt. Ved noen anledninger gikk det over styr selv for brave Noah, for da han hadde skysset parvis med kameler og tigre, skilpadder og harer, til Ararat fjell, forsynte han seg grådig med forfriskninger og våknet først da Sem og Jafeet dekket hans genitalier til. Maleriet «Den berusede Noah» av Giovanni Bellini 1515 viser den bibelske sagnskikkelsen Noah og hans tre sønner. Kam, som først hadde funnet Noah, og ikke foretatt seg noe, måtte nu stå skolerett for sin harme fader. Slik kom skammen ved å drikke inn i historien.

Derfor er vi fremme ved senator Andrew John Volstead. Hans navn er sterkt knyttet til the National Prohibition Act of 1919, vanligvis kalt Volstead Act. Men tørsten tørket ikke inn av den grunn. Tørsten skapte tvert om grobunn for folk som Al Capone. Capone avslørte dobbeltmoralen med følgende utsagn: “When I sell liquor, it's bootlegging. When my patrons serve it on a silver tray on Lakeshore Drive, it's hospitality.” Volstead og hans kumpaner hadde nemlig oversett det faktum at når stater og trossamfunn begynner å bannlyse rusmidler, så mister de fort mye av sin appell. Derfor holder den katolske kirke steinhardt på at det skal være vin til nattverden og ikke solbærsaft. I lutheranske kretser forholder det seg noe annerledes. Da lykkepillen kom på blå resept her i landet på nittitallet, var det nærmest en forutsetning blant stortingspolitikerne at den ikke ga noen form for lykke, slik Valiumen stundom kunne gi, i alle fall om den ble kombinert med et glass lett oppspritet hetvin.

Spanskesykens andre forbannelse besto i at den falt sammen med forbudstiden og den ulykkelige deflasjonen som paripolitikken skapte etter første verdenskrig. Men troen på cognacens velsignelse som botemiddel mot virus og melankoli var bestandig. Noen så selvsagt sitt snitt da sosialminister Abrahamsen, som jo var sterk motstander av rusdrikker, var fraværende. Og vips kunne man få den herlige eliksir på resept hos sin fastlege. Cognacen fikk da også snart ben å gå på. Som når 1-en-enslig lege «bare paa én maaned» skrev ut 550 resepter, det tilsvarte 6 600 på årsbasis, av den løvlandske eau de vie (Per Eivind Hem, Erlend Hem, Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2636Kullsviertroen på at alkohol virker mot forkjølelse og influensa er utrolig seiglivet, ja mange holder fast på dens undergjørende virkninger lenge etter at leveren har sluttet å virke. Som den gamle mester Ludvig Holberg skal ha sagt det: Mannen døde, men feberen forlot ham.

En som opplevde denne magiforklaringen på cognacens egenskaper forteller: "Da jeg var 18 år eller så, gikk det en pest over landet vårt. Den spanske syke, eller Spanskesyken som vi kalte det. Plutselig kom den uten at vi hadde kunnskap om hvordan vi kunne mestre den. Ofrenes antall var uhyggelig og redselen ubeskrivelig. Leger og prester hadde full jobb. Venner du møtte i går ble begravet en dag eller to etter. Alle var redde hverandre. Plutselig fikk alle mennesker en kulsviertro på konjak - og legene skrev ut" (Folkeminneoppgave nr. 17 for Sor-Trøndelag 1981). Gå utenom, sa Bøygen i Peer Gynt. Hos Toscana-pilegrimer fra Skandinavia som drikker seg fulle på den lokale rødvinen til de som sverger til grappa, er det aldri snakk om å ha det moro. Det handler om dypt alvorlige kulturopplevelser og smak og det er langt fra bare muntre ansikter en ser fra vinslott på sosiale medier. Fri oss alle fra å bli avslørt, skrev Knut Hamsun. I min tid som dranker, så jeg utelukkende på prosenten da jeg handlet rødvin på polet. Men vi liker ikke å bli konfrontert med vår menneskelig svakhet i Piemonte, henrykkelsen får være forbeholdt epileptikeren.

Svake mennesker, sang Gry Jannicke Jarlum i 1981 og låta ble hatet og elsket, alt etter hvem du spurte. Den syntes ikke å legge noen demper på tørsten om den ble spilt på discotek. For både infanterister og kamikazeflygere har hentet sitt mot fra alkohol og amfetaminer, hvorfor skulle man ikke gjøre det når man var på sjekker’n . Krig og sykdom har alltid vekket tørsten hos folk, slik gode tider har gjort det. Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance. sa Benjamin Franklin. For noen utgjør rødvinen mesteparten av den middelhavsdietten de priser så høyt. Italienerne derimot drikker svært sjelden utenom måltider, og alkoholisme har tradisjonelt vært lite utbredt i støvellandet (Kringlen, Einar 1975). Rusmidler kan riktignok redusere et menneske, men det kan også ta det til gudommelige høyder. Bare tenk på Dylan Thomas, Ernest Hemingway og Olaf Bull. Så får jeg skynde til et lite apropos, man får ikke bjørnens kraft og visdom av å drikke dens blod.

Terje Carlsen

eks alkoholiker og skribent