Dagens leder

En vanskelig balansegang. Men, dette gjør de ikke for å straffe idretten.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har ansvaret for å si ja eller nei til breddeidretten. SÅ langt har han holdt igjen, men skal møte idrettstoppene fredag i denne uka for å drøfte en mulig oppstart igjen.  Foto: NTB scanpix

Debatt

Sist uke var den første uken her til lands uten dødsfall med koronasmitte siden første dødsfall ble meldt 12. mars. Folkehelseinstitutten har på disse fire månedene registrert 251 koronadødsfall. De estimerer at et sted mellom 32.300 og 42.200 personer i Norge har vært smittet av koronaviruset. Sammenlignet med andre er dette svært lave tall.

Så langt er det all grunn til å gi oss selv kollektivt ros for måten vårt land har taklet pandemien på. Våre myndigheter har løst det på en svært god måte. Da snakker vi både om den medisinske og økonomiske siden. Det er mange rundt i verden som har grunn til å misunne oss.

Dette har gjort at de fleste av oss har etterhvert fått et mer avslappet forhold til trusselen om å bli smittet. I våre to kommuner må vi måneder tilbake for å finne det siste registrerte smittetilfellet. Rundt oss har det bare vært et par enkelttilfeller, uten at de ser ut til å ha påført andre smitten. På bakgrunn av det har vi lov til å puste ut og løse litt på snippen.

Jeg tror likevel at vi skal ta dem på alvor som fortsatt advarer og understreker at dette ikke er over. Det er bare å se seg rundt i verden for å forstå det. Globalt har omfanget ikke vært større enn det er nå. Det er urovekkende tall som legges fram av Verdens helseorganisasjon. I enkelte land ser vi også at smitten slår tilbake. Derfor må vi ikke lure oss selv og tro at det hele er over. Vi har nok fortsatt en lang veg å gå før vi er der.


I denne situasjonen synes jeg det fortsatt er fornuftig å lytte til de råd som kommer fra fagfolkene som sitter med ansvar, og forholde oss til de beslutningene våre myndigheter tar på grunnlag av dette. Noen råd er vanskeligere å forstå enn andre. Mange ønsker å lempe på restriksjonene. Blant annet kommer det sterke krav fra breddefotballen, som frykter følgene av en så langvarig stans i den organiserte aktiviteten. Det er helt legale krav som kommer. De skal tas på alvor. På den annen side må vi også prøve og forstå myndighetene som holder igjen. De gjør ikke det for å straffe idretten, men fordi de frykter konsekvensene av å åpne samfunnet for raskt.


Dette er en vanskelig balansegang. Den er vanskeligst for dem som sitter med ansvaret, som må foreta alle avveininger og bestemme. Så langt har de gjort en god jobb og tatt gode beslutninger. Jeg velger å stole på at de også gjør det i fortsettelsen.

(Lederkommentar i Innherred 9. juli 2020)