Dagens leder

Vann eller vind? Ordet vandalisme hører hjemme som karakteristikk på det vi har latt skje.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Debatt

Når historien om norsk kraftproduksjon skal skrives tror jeg at kapitlet om utbygging av vindkraft blir stående som det verste. Jeg tror at mange som har vært med og kastet penger etter ulønnsom vindkraftproduksjon angrer seg dypt og inderlig når de nå ser resultatene av denne politikken. Selv med enorme subsidier har offentlige eide kraftselskaper tapt massevis av milliarder på dette eventyret. Samtidig har politikerne underkommunisert potensialet som ligger i å oppgradere vannkraftverkene.

Mange leste nok med stor interesse i denne uka Adresseavisens artikkel med NTNU-professorene Ånund Killingtveit og Leif Lia. De mener at potensialet ved oppgradering av norske vannkraftverk er så stort at det kan gi mer strøm enn alle norske vindkraftverk til sammen. Mulighetene ligger på mellom 15–20 TWh, mens norske regjeringer har gjentatt og gjentatt i snart 40 år at potensialet er 6 TWh. Det tallet tar utgangspunkt i dagens skatteregler for vannkraft. Ved å justere den såkalte grunnrenteskatten mener NTNU-forskerne at det er mulig å nå nesten 20 TWh.

Lov å snu. Alle som har sittet i regjering siden 80-tallet må dele på ansvaret for overgrepene mot norsk natur som følge av vindkraftutbygginger. Vi fant det kanskje sjarmerende i starten da noen få vindturbiner dukket opp hist og her. Ser vi på summen av planlagt vindutbygging, vil disse naturødeleggelsene overgå det som skjedde i en annen tid, da norske elver og vann ble demmet opp for å temme vannkrafta.

Dessuten; det som er gjort, det er gjort. Når vannkraftanlegg blir modernisert, skjer det for det meste inne i tunneler og kraftstasjoner, og blir ikke synlig for folk. Omfanget av det som nå er planlagt av vindkraftutbygginger på kysten og i fjellet er ikke lenger sjarmerende. Ordet vandalisme hører mer hjemme som karakteristikk.

Ting er i ferd med å snu. Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide kom med løfter i Klassekampen fredag, der Ap, Sp og Frp utgjør et flertall for å gjøre endringer som vil gjøre det lønnsomt å ruste opp og videreutvikle eksisterende vannkraft. Det er gode signaler. Stortings-politikerne bør gå enda lenger og stanse de planlagte vindkraftutbygginger som kan stanses. Det bør vi ta oss råd til uansett om det i så fall betyr at storsamfunnet må betale store erstatninger til norske og utenlandske kraftselskaper som er gitt lovnader om å ta seg til rette i norsk natur. Hvis det er mulig å snu bør vi gjøre det før det blir for seint.

(Lederkommentar i Innherred 11. juli 2020)