Dette vil vi se mer av: Samarbeid er alfa omega for å lykkes.

Varaordfører Jonny Melting (Sp) klippet snora til det nye inn-trønderske initiativet «God mat lokalt» på Røra.   Foto: Jannik Johansson

Debatt

Tirsdag åpner nyvinning God mat lokalt AS sentralt plassert ved E6 på Røra. Her har mellom 40 og 50 leverandører av kortreiste mat- og drikkeprodukter fra Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer gått sammen om et utsalgssted. Etableringen har gått i ekspressfart siden ideene til en felles salgsarena ble unnfanget i april-mai i år.


Dette er spennende. Det er også godt å se at så mange aktører ser seg tjent med og er villig til å samarbeide om et slikt opplegg. De ser ut til å treffe tida godt, da lokalmat er på moten som aldri før. At man klarer å åpne på denne siden av sommeren er også viktig med tanke på å få utnyttet potensialet blant de mange som nå er på bilferie. Jeg ser en mulighet her til at dette utsalgsstedet kan bli populært både for dem, men også for en lokalbefolkning som gjerne vil kjøpe kortreist kvalitetsprodukter og som her kan finne det meste på en plass.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Den type samarbeid som vi ser her bør vi prøve å finne også på andre områder. Særlig på reiselivssida er det mye mer å hente. Inderøy med sin gyldne omveg burde ha vært et forbilde også for andre kommuner i området. Selv om det er gjort forsøk, har man ikke lykkes med det. I Levanger, for eksempel, ble det for mer enn ti år siden tatt et initiativ til en historisk omveg. Selv om det ble tatt opp i et par omganger kom ikke aktørene videre. Hvorfor har jeg ingen klar formening om, men tror kanskje at det har noe med at det trengs en oppmann som er villig til å strekke seg litt ekstra for å komme i gang. Også kommunen kunne og burde tatt en mer aktiv rolle.

Overtar historisk omvei

Da ingenting skjedde i regi av kommunene Frosta og Levanger, etablerte frostingen Knut Arne Hovdal sitt eget reiselivsselskap «Historisk hovedvei AS».


I år synes jeg Levanger har vært mye flinkere på dette området. Særlig i sentrumsområdet der sommerparken ved Moan er et godt eksempel. Det er også gjort andre ting der aktørene ser at seg tjent med å samarbeide i erkjennelsen av at man styrker hele aksen fra Røstad til Moan når man går sammen på denne måten. Selv om mye fortsatt er ugjort er man på god veg. Det er all grunn til å rose dem som har gått i bresjen.

Samarbeider om turisme

Levanger kommune vil samarbeide med Frosta kommune for å skape en «historisk omvei»


Tilbake til Røra og God mat lokalt AS, som i går markerte at de er i gang med denne satsingen. Her møtte min medarbeider en fin bukett med stolte og bevisste lokalmatprodusenter som har fått en arena for å vise fram det produserer. De har all grunn til å være stolte over og framsnakke denne arenaen. Jeg håper, men tror også, at dette blir en vellykket satsing.

(Lederkommentar i Innherred 14. juli 2020)