Ta vare på lokalsykehusene!

Tone Wanderås er leder i Levanger Arbeiderparti. 

Debatt

So far, so good…. Så langt i sommer har utviklinga av pandemien gått bedre enn frykta, heldigvis. Vi skal ha en klapp på skuldra alle sammen, for god håndhygiene og sosial distansering.

I den forbindelse tenker jeg at det er viktig å slå et slag for lokalsykehusene våre. Under den sittende regjeringen er det lagt ned 19 lokalsykehus. Alle som har opplevd alvorlig sykdom, enten selv eller i nær familie, vet hva lokalsykehus betyr.

Det finnes ingen troverdig begrunnelse for at sentralisering gir besparinger eller større pasientsikkerhet. I mange tilfeller vil det være tvert imot, viser forskningen. Det vises til lokale akuttsykehus er vel så bra som landets største. Avstandsproblematikken gambler stort med folks liv og helse. Et lokalt akuttsykehus er avhengig av spesialistkompetanse 24/7. Det har vi per i dag, men det er viktig at vi jobber aktivt for at dette skal bestå.

Bildet er selvsagt komplekst. Det handler om å tenke langsiktig når det gjelder befolkningsutvikling, noe som også innbefatter eldrebølgen, bostedsmønster, tilgang på menneskelige ressurser mm. Men i tillegg handler det selvfølgelig også en del om økonomi.

Slik det er i dag brukes det faktisk mye tid på å finne ut hvordan man kan spare mest mulig på sykehusene. Dette er tid man heller burde bruke i pasientrettet arbeid.

Covid-19 pandemien viser i tillegg hvor sårbart samfunnet vårt er og den viser også hvor viktig lokalsykehusene er.

Vi trenger sykehus på Namsos og på Levanger også i framtida. Det forventes flere pandemier framover i tid og i tillegg vil antibiotikaresistens være en stor utfordring som helsevesenet også må takle. I mine øyne vil et nytt sykehus i Nordre del av Trøndelag være en utopi, fordi det ganske enkelt ikke finnes penger. Først må man ha økonomiske rammer til å drifte på en optimal måte og slik er det faktisk ikke i dag. Langtidsbudsjettene for sykehusene ser heller ikke bedre ut om man ser noen år fram i tid.

Vi er blant landene i Europa med færrest sykehussenger per innbygger og behovet er økende.

Vi vet også at alle sykehussengene var fulle FØR pandemien.

Levanger Arbeiderparti gikk i 2019 til valg på å fortsette og jobbe for å sikre tilbudene ved Sykehuset Levanger. Dette er viktigere enn noen gang!

Og vi trenger en ny regjering som er villig til å ta kostnadene for sykehusene våre.

Fortsatt god sommer!

Tone Wanderås

Leder Levanger Arbeiderparti