Dagens leder

Her må det være mulig å finne en løsning: Dette er da ingen gordisk knute!

Grunneier Olav Einar Hegstad ved inngangen til fornminnefeltet i Helgstadmarka.   Foto: Tor Ole Ree

Debatt

Arkeologiprofessor emeritus Lars Stenvik etterlyser handling på Stiklestad. Han har tatt med lokalavisa på en omvisning i Hegstadfeltet. Nå tar han til ordet for at det store gravfeltet skal komme til heder og verdighet igjen. Slik det framstår i dag er det bortgjemt for besøkende som kommer for å høre sagahistorien på Stiklestad. De som vet om det føler vel i stor grad at de har lite å vise fram slik feltet framstår i dag.


Jeg tror jeg er over middels interessert i historie. Jeg har nok hørt om Hegstadfeltet, men innrømmer glatt at jeg aldri har vært der og hadde heller ingen aning om hvor det var før jeg sendte en av mine medarbeidere ut for å få tatt et dronebilde som viste hvor det lå. Etter å ha snakket med historieinteresserte i begge kommuner de siste dagene ser jeg at det er flere som har det som meg. Dette er en bortgjemt skatt som burde ha kommet mer for dagen.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Lars Stenvik setter disse gravhaugene og andre rundt Stiklestad inn et svært interessant bilde. Han beskriver dette som en av landets største konsentrasjoner av gravhauger. At de ligger i og rundt Stiklestad gjør det enda mer interessant. Det har nasjonal interesse, men framstår i dag som en glemt attraksjon. Det er på tide at noen tar ansvar for at feltet blir tilgjengelig for allmennheten, og i en forfatning som gjør området presentabelt.

Skylder på hverandre. Grunneier og museum legger skylden på hverandre. Den første mener det er rimelig å få vederlag for at SNK skal få bruke gravfeltet til formidling. SNK på sin side viser til at det ikke finnes eksempler på at grunneier krever betaling for omvisning på tilrettelagte gravhauger. Slik jeg forstår denne uenigheten hovedgrunnen til at det har vært stillstand i Hegstadmarka de siste 10 – 15 årene.

Her påhviler det begge parter å sette seg ned slik at den bortgjemte storheten kan komme for dagen igjen og bli en attraksjon for folk som besøker Stiklestad. Denne uenigheten framstår ikke som en gordisk knute som det er umulig å finne en løsning på.

Om nødvendig bør noen andre som føler seg kallet stille sin forhandlingskompetanse til rådighet. SNK er ikke bekjent av det som skjer. Verdal er ikke bekjent av det. Og alle vi som er historieinteresserte og glad i Stiklestad fortjener noe bedre.

(Lederkommentar i Innherred 16. juli 2020)