Dagens leder

Å stå på disse prinsippene kan bli en kostbar lærdom i det lange løp

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var til stede på Oslo s da Nord, som drives av SJ Norge, feiret sin oppstart med syv togruter i Norge.   Foto: NTB scanpix

Debatt

Det kommer ikke som noen overraskelse, men det trenger ikke å være noe rettere av den grunn. Jeg snakker om partiene som kanskje får flertallet etter valget neste høst, og hva de mener om konkurranse på toglinjene. Blir det rødgrønt flertall på Stortinget etter valget i 2021, blir det også full stopp i anbudskonkurransene i Norge. Overfor Aftenposten konstaterer Ap, Sp og SV på Stortinget at de vil stanse og reversere all konkurranse på jernbanen som de måtte få mulighet til. Også MDG og Rødt bekrefter at de er imot konkurranse på jernbanen.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred. 

Jeg har også vært skeptisk til slik konkurranseutsetting. Jeg var blant dem som ble overrasket da jeg så tallene for de anbudskonkurransene som så langt er gjennomført på jernbanen. Hvis regnestykkene som er lagt fram er riktige vil staten spare 12 milliarder kroner i jernbanesubsidier fram mot 2030. Det dette forteller meg er at vi må ha kastet statlige subsidier uten mål og mening etter togene som tidligere har kjørt på disse strekningene. Så langt har i alle fall ikke jeg sett noen bedre forklaring på de store avvikene.

Da hadde jeg også sett det som naturlig å prøve dette ut for å få svaret på det faktisk viser seg at togtrafikken kan drives så mye billigere med samme materialet og med de samme folkene som også jobbet på disse togene før de ble satt ut på anbud. Men nei da. Opposisjonspartiene bekrefter at det å stå på sine prinsipper er viktigere enn å få ned statens utgifter.

Valgkamptema? Dette spørsmålet kan vise seg å bli et viktig tema i neste års valgkamp. Samferdselsminister Knut Arild Hareide var tydelig da han ble intervjuet om holdningene til dagens opposisjonspartier: – Jeg er overrasket over de rødgrønne velger å ta omkamp og reversere politikken på et område som har vist seg å være en så stor suksess. Det er ekstremt dyr politikk å stanse anbudene, sa Hareide til Aftenposten på mandag. – Det vil ramme eldreomsorg, skole og jernbane, sa han retorisk.

Her synes jeg Knut Arild Hareide har noe gode poenger. Rett nok har vi en sterk statsøkonomi, men vi får også ganske ofte bekreftet at det ikke er ubegrenset med penger i statskassen. Hardere prioriteringer må til. Ingen vilje til å ofre prinsipper kan i det lange løp bli en kostbar lærdom i et samfunn som trenger omstilling.

(Lederkommentar i Innherred 21. juli 2020)