Til Innherred Renovasjon: Innbetalingen foretas under avgivelse av juridisk protest av følgende grunner

logobilde, Johs Bjørgvik 

Debatt

Jeg har idag betalt faktura nr. 2020133733 fra Innherred Renovasjon pålydende kr. 1355,48 over hytte/fritidsrenovasjon for eiendommen Åbovegen 442 i tidsrommet 1.1.2020 til 1.1.2021.

Innbetalingen foretas under avgivelse av juridisk protest av følgende grunner:

* Det dreier seg om en tjeneste jeg ikke har bestilt.

* Søppel fra angjeldende hytte er alltid blitt brakt med hjem, sortert og anbrakt i IR’s beholdere på foreskreven måte.

* Søppel fra hytta vil også i framtida bli brakt med hjem og behandla på tilsvarende måte.

* Den tjeneste som IR har tatt seg betalt for, dreier seg om en tjeneste som jeg ikke har bruk for eller ønsker.

* Kravet fra IR gjennom faktura 2020133733 oppleves følgelig som meningsløst og urimelig. Det samme vil gjelde eventuelle tilsvarende framtidige krav.

Jeg har tillit til at Innherred Renovasjon opptrer i samsvar med gjeldende retningslinjer for behandling av hytteavfall.

Det er åpenbart at et element av urimelig tvang gjør seg gjeldende i retningslinjene.

Det er like åpenbart at urimelig tvang er et særdeles uheldig virkemiddel å benytte overfor befolkningen.

Urimelig tvang viser seg i mange sammenhenger å virke mot sin hensikt.


Jeg oppfordrer Innherred Renovasjon til å ta initiativ til å få endra retningslinjene for renovasjonsordningen slik at den blir basert på reelt behov, frivillighet og tillit.


Ved det vil ordningen kunne benyttes av hytteeiere som verdsetter den og ønsker den, mens IR slipper å gjøre andre hytteeiere til gjenstand for urimelig og meningsløs tvang.

Johs. Bjørgvik