Dagens leder: Her har vi egentlig ikke råd til å feile

Det ser ikke ut som om læreryrket er attraktivt nok som den framstår i dag. Utdanningen sliter med å få godt kvalifiserte søkere. Yrket sliter med å holde på lærere som er utdannet og i jobb.  Foto: NTB scanpi

Debatt

Det er for tidlig å slå fast at studentene flykter vekk fra lærerutdanning. Men, det må oppleves som bekymringsfullt at det i år er 1100 færre søkere til høyere utdanning som har en form for lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er sikkert rett, som dekan Egil Solli ved Nord på Røstad sier til oss i dag, at søkertallet til lærerutdanningen alltid har variert fra år til år. Men det burde ikke ha gått så mye ned i år.

Det er nemlig tegn i tida som burde tilsi at søkertallet holdt seg. Våre myndigheter mener at de har satset på å utdanne flere og bedre lærere de siste åra. Usikkerheten som koronaen har skapt i forhold til stor ledighet i jobber i andre yrker, burde indikere at ungdom søker seg en tryggere havn når de velger utdanning.


Mer enn dugnad. Prorektor Levi Gråseth-Nesbakk mener det trengs en nasjonal dugnad for å få flere av de unge til å bli oppmerksomme på de mange positive og viktige sidene ved å velge læreryrket. Er det en form for holdningskampanje han tenker på, tror jeg ikke at det er tilstrekkelig. Det må nok også gjøres noe med innholdet både i utdanningen og i yrket. Det ser ikke ut som om læreryrket er attraktivt nok som den framstår i dag. Utdanningen sliter med å få godt kvalifiserte søkere. Yrket sliter med å holde på lærere som er utdannet og i jobb.

Stadig gjentas det at den enkeltes kunnskap og kompetanse er et samfunns viktigste ressurs. Før snakket vi om å få hender i arbeid. I dag er det nok mer et godt hode enn en god kropp som teller for samfunn som skal klare seg i konkurransen i en globalisert verden. Vårt land har i utgangspunktet gode forutsetninger med en skole for alle og en høyt utdannet befolkning. For å beholde og videreutvikle er det ganske opplagt at vi trenger lærerkrefter som holder mål.

Om vi gjør dem som er den viktigste forutsetningen for å lykkes til det svakeste leddet, ser det ikke veldig lyst ut. Derfor må læreryrket gjøres mer attraktiv. Det må framstå som et godt valg for de beste hodene. Attraktivitet handler om trygghet og utfordringer. Det handler også om lønn og betingelser som må være konkurransedyktige. Noen må finne denne oppskriften. Hvis vi ikke lykkes med det i dag, kan det bli kostbart i morgen.

(Lederkommentar i Innherred 25. juli 2020)