Innlegg

Ti år igjen – hvilken mulighet gir tusenårsjubileet oss?

Debatt

Om ti år skal vi feire Olsok på Stiklestad og markere at det er tusen år siden den skjellsettende hendelsen som markerte Norge som en enhetlig kristen stat. Grunnleggelsen av den tradisjonen vi har bygget landet vårt på, starter med paradokset om krigeren og kristningskongen Olavs død i slaget på Stiklestad.

I det neste tiåret står jubileene på rekke og rad; kristningen av Gudbrandsdalen gjennom møtet mellom Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand (2021), opprettelsen av Eidsivating (2022), 1000-årsjubileet for innføringen av kristenretten på Moster og 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov (2024), og ikke minst nasjonsjubileet for slaget som formet Norge (2030).

Dette gir oss muligheten til å reflektere over hvilke endringer og hvilke diskusjoner vi må ta for å kunne løfte arven Stiklestad har gitt oss. Hvordan ønsker vi å møte utfordringene i det moderne samfunnet? Hva mener vi som nasjon og enkeltmennesker egentlig om nasjonalistiske holdninger, historisk misbruk og religionsfrihet? Hvilke verdier tør vi utfordre – og hvilke er ikke oppe til diskusjon?

Flere steder i verden har historiske steder som kan sammenlignes med Stiklestad de siste årene blitt benyttet og utnyttet i politisk vinning. Historiske minnesmerker ødelegges og misforstås. Hvordan sikrer vi Stiklestad som kjernen for utviklingen av et land som håndterer terror og pandemier i fellesskap? Hvordan sikrer vi at den tusenårige Olavshistorien ikke forsvinner, men ivaretas og brukes konstruktivt? Både lokale og nasjonale krefter har en stor oppgave foran seg.

I løpet av det kommende tiåret har vi sjansen til å finne ut av dette og bygge videre på verdiene som slaget resulterte i og som ble en base for det norske samfunnet. Vi må se nærmere på de historiske hendelsene som er nødvendige å gripe til når vi møter utfordringer. Vi må gi rom for forskning, diskusjon og utvikling.

Når vi i 2024 feirer 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes Landslov, en av de aller første helhetlige, og ikke minst humane, lovverkene som gjaldt én nasjon, må feiringen speiles av et folk som i fellesskap ønsker å videreutvikle disse historiske linjene. Og når kristningen av Norge feires om ti år, må Stiklestad og alt hva hendelsene her betyr av tradisjonell verdiutvikling, løftes fram som arnestedet for det moderne Norge. Krigerkongen som representerte en institusjon basert på nestekjærlighet kan fortsatt være utgangspunktet for diskusjonen. Bevissthet, nøkternhet og kunnskap må være i sentrum for debatten.

Tine Berg Floater