Han gir seg ikke og gjentar derfor for tredje gang: Vil svenskene legge ned Nordlandsbanen?

Det svenske jernbaneselskapet SJ kjører nå de fleste tog nord for Oslo, også på Nordlandsbanen. De overtok driften tidligere i sommer. Innsenderen er langt fra fornøyd med tilbudet som er gitt så langt.  Foto: NTB scanpiux

Debatt

Etter å ha forsøkt å bestille billett Steinkjer - Bodø medio juli viste det seg at det var fullt og at vi måtte vente 10 - 16 dager, før det ble ledig plass. Flere har sjekket etter denne tida og det har blitt verre og verre.

Journalist Bardal i NA har lagt fram problemet for kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i Statens Järnväger (SJ).

Hun kan fortelle at det er Vy som har skylden for at det nå går bare ett dagtog fra Steinkjer til Bodø. De andre to avgangene ble innstilt/fjernet 16.april. Det er nå 50 dager siden SJ overtok.


Så skylder de på koronaen. Dersom det betyr at folk må sitte mer spredt skulle det vært naturlig å henge på flere vogner, eller sette opp flere avganger. I Oslo-området kan foresten folk sitte tett slik de gjorde før korona, hva som er spesielt med oss som bor nord for Dovre, der nesten ingen er smittet, er meget vanskelig å forstå.


Følgende spørsmål gjenstår.

1. Hvorfor står det på nettet at toget fullt, når det er ledige seter? (Alle som har reist denne strekningen de siste årene, vet at det er ledig dersom de bare går på toget)

2. Hvorfor reagerer ikke samferdselsminister Hareide og de som styrer landet på dette?

3. Kan dette være i tråd med reglene i den konsesjon som er tildelt SJ?

4. I Vy er det 49 direktører med en gjennomsnittslønn på 3,7 millioner. Hvem av dem tok denne avgjørelsen?

5. Hørte nettopp på dagsnytt at det er minst 11 ulike selskap som styrer med jernbanen i Norge. Nå er det på tide at dette samles og at det igjen tas politisk styring over driftingen av jernbanen i landet.

Arnfinn Monsen

arnfinn.monsen@ntebb.no